Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Pszenica ozima orkisz wraca do łask – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Pszenica ozima orkisz wraca do łask


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

Orkisz pszenny (Triticum spelta) był gatunkiem zboża popularnym w średniowieczu, a w czasach współczesnych spotykany jedynie w górzystych okolicach Szwajcarii, Hiszpanii, Niemiec. Obecnie jest uprawiany coraz częściej w gospodarstwach ekologicznych Europy.

Orkisz posiada kłos ościsty lub bezostny, człony osadki kłosowej długości 6-8 mm, w kłosku zazwyczaj 2 ziarna. Dotychczas uprawiane odmiany orkiszu nie wymłacały się. Obecnie w Polsce trwają prace hodowlane nad nowymi odmianami tego gatunku, które w 80-90% wymłacają się podczas zbioru kombajnowego.

Ziarno orkiszu zawiera duże ilości białka, błonnika, nienasyconych kwasów tłuszczowych, węglowodanów, witamin i biopierwiastków. Gatunek ten w chwili obecnej budzi duże zainteresowanie wśród konsumentów a w związku z tym rolników, hodowców roślin i technologów żywności. Tak duża popularność wśród konsumentów wynika z opisów w literaturze, która podaje właściwości lecznicze orkiszu. Ma on posiadać właściwości krwiotwórcze i budujące mięśnie. Jest pomocny przy zmęczeniach, alergiach i zaburzeniach przemiany materii oraz obniża poziom cholesterolu. Może również wspomagać leczenie chorób nowotworowych.

Pszenica orkisz cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród rolników również dlatego że jest możliwość uprawy tej rośliny w warunkach ekstensywnych szczególnie w gospodarstwach ekologicznych. Jest odporny na choroby i nie wymaga stosowania fungicydów.

Gatunek ten nie był dokładnie poznany pod kątem wymagań agrotechnicznych w tym sposobu i głębokości siewu. W latach 2005-2006 Dział Technologii Produkcji i Doświadczalnictwa PODR w Szepietowie przeprowadził 2 doświadczenia w których siew orkiszu w ilości 160 kłosków na ha wykonany był 3 sposobami:
1. siewnikiem na głębokość 5 cm
2. pod kultywator na głębokość 10 cm
3. pod pług na głębokość 15-18 cm.

Wpływ sposobu siewu na plonowanie pszenicy orkisz
Sposób siewu
Plon kłosków
w t z ha
MTZ
w g
Liczba kłosów
na 1 m2
Liczba kłosków
w kłosie
2005 r.
2006 r.
2005 r.
2006 r.
2005 r.
2006 r.
2005 r.
2006 r.
Siew siewnikiem
2,57
2,45
23,7
20,4
412
417
12,7
19,3
Siew pod kultywator
2,39
2,51
24,1
20,7
394
422
11,2
20,6
Siew pod pług
2,44
2,15
26,3
22,1
268
292
16,7
24,6

Doświadczenie założono w gospodarstwie ekologicznym Kazimierza Kopacza we wsi Taraskowo, gm. Wizna, na glebie kompleksu żytniego dobrego. W roku 2005 uzyskano podobne plony kłosków przy trzech różnych sposobach siewu (wyniki w tabeli). Natomiast w 2006 r. najniższy plon uzyskano na obiekcie z siewu pod pług. W obu latach prowadzenia doświadczeń na obiektach z płytszym siewem (siewnikiem i pod kultywator), obsada kłosków była wyższa o około 30-35% w stosunku do siewu pod orkę płytką. Po wykłoszeniu obserwowano większą długość kłosów na poletkach, gdzie siew wykonano pod pług i w efekcie liczba kłosków w kłosie na tym obiekcie była wyższa o 4,0-5,5 szt. (około 30%) w porównaniu z pozostałymi obiektami. W doświadczeniach założonych we wrześniu 2006 roku zwiększono wysiew kłosków do 200 kg na ha.

Dużym sukcesem, w hodowli nowych odmian pszenicy orkisz, może się poszczycić SHR Strzelce. Ziarno nowych odmian wymłaca się prawie całkowicie co czyni je bardziej atrakcyjnym w produkcji. Duże zainteresowanie orkiszem rolników, również tych gospodarujących konwencjonalnie, powoduje potrzebę poznania wymagań agrotechnicznych tego gatunku odnośnie dawek nawożenia azotowego, terminu jego stosowania jak również gęstości siewu. Doświadczenia uwzględniające te wszystkie czynniki zostały założone jesienią 2006 r. przez PODR w Szepietowie w rejonach Łomży i Sokółki, a ich wyniki zostaną poznane i opublikowane w przyszłym roku.

Jerzy Kuźmicki