Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Ocena przezimowania zbóż ozimych w 2015 roku – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Ocena przezimowania zbóż ozimych w 2015 roku


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

Na podstawie analizy danych z poszczególnych powiatów można stwierdzić, że zboża ozime w roku 2015 przezimowały bardzo dobrze na terenie całego województwa podlaskiego. Dzięki wyjątkowo łagodnej zimie zboża w sezonie wegetacyjnym 2014/2015 przezimowały bardzo dobrze. Według danych powiatowych specjalistów Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie nie odnotowano konieczności odorania znaczących areałów, a w większości stan przezimowania oceniono jako dobry i bardzo dobry.

Ogólna ocena przezimowania plantacji zbóż dla całego województwa wyniosła 3,82o,co dało wartość 0,14o mniej w pięciostopniowej skali w stosunku do roku ubiegłego. Na różnicę wpłynęło głównie przezimowanie jęczmienia ozimego(ocenionego na 3,24o, który w podlaskiem jest najmniej popularnym zbożem ozimym. Natomiast trzy pozostałe zboża ozime przezimowały nieznacznie lepiej niż w roku ubiegłym. Jęczmień ozimy słabiej przetrwał zimę i wyglądał gorzej w momencie dokonywania oceny ze względu na opóźnienia siewu, które spowodowane były wyjątkowo suchą jesienną aurą, jak i późnym zejściem z pól roślin przedplonowych. Pomimo słabego wyglądu plantacji odorano tylko 7 ha tego zboża, co nie stanowi w stosunku do całego areału istotnych wartości.

Żyto

Żyto ozime oceniono bardzo dobrze w 32%, dobrze w 48%, średnio 17%, a słabo i bardzo słabo tylko 4% ogólnego areału uprawy tej rośliny w województwie. Ogólna ocena przezimowania dla żyta wyniosła 4,07o dla całego województwa.

Pszenica

Przezimowanie pszenicy wypadło dobrze i bardzo dobrze na 73%, średnio na 23%, a słabo jedynie na powierzchni 4%, nie odnotowano plantacji słabych i bardzo słabych. Konieczność odorania 9 ha wynikała ze zniszczeń w uprawach spowodowanych przez dziki. Ocena przezimowania dla tego zboża wyniosła 4,02o.

Pszenżyto

Na podstawie średniej ocen z powiatów pszenżyto ozime uzyskało 3,97o . Stan upraw tej rośliny w województwie wyniósł: 30% uprawy bardzo dobre, a 44% dobre. Plantacje średnie zajmowały 21% ogólnej powierzchni, natomiast słabe i bardzo słabe stanowiły tylko 7%. Podobnie jak w wypadku pszenicy ozimej i tu również główną przyczyną odorań 55 ha były zniszczenia spowodowane przez zwierzynę łowną.

Brak okrywy śnieżnej, jak i silnych mrozów spowodował, że zima była wyjątkowo sprzyjająca dla zbóż. Nie zaistniały warunki atmosferyczne do rozwoju pleśni śniegowej, czy też wymarzania, wyprzenia, lub wymoknięć.

główny specjalista ds. zbóż

mgr inż. Andrzej Markowski