Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Pożniwna ocena plonowania zbóż w województwie podlaskim w 2019 roku – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie
Print Friendly, PDF & Email

Według szacunków Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie średnie plony zbóż w województwie podlaskim były wyższe w stosunku do roku ubiegłego około 10%. Również w poszczególnych gatunkach ozimych i jarych odnotowano wzrost plonów. Plony w poszczególnych gospodarstwach indywidualnych były zróżnicowane z uwagi na uwarunkowania glebowe i pogodowe.

 Jesienią 2018 roku występujące warunki agrometeorologiczne na ogół sprzyjały siewom zbóż ozimych. Większość gatunków zbóż udało się wysiać w optymalnych terminach. Z uwagi na opady deszczu jakie wystąpiły w III dekadzie września przedłużyły się siewy pszenic, zwłaszcza na glebach cięższych, a także po przedplonach późno schodzących z pola. Z uwagi na warunki suszowe jakie wystąpiły w 2018 roku rolnicy wcześniej zebrali kukurydzę na ziarno. Część rolników doświadczona suszą ubiegłoroczną zwiększyła areał uprawy zbóż ozimych kosztem jarych. Przebieg wegetacji po zasiewach do zakończenia wegetacji jesiennej były na ogół dobry. Temperatura obniżała się powoli i stopniowo, sprzyjając systematycznemu hartowaniu się roślin. Rośliny weszły w stan zimowania w dobrej kondycji. Śnieg spadł na zamarzniętą glebę. Niekorzystnym zjawiskiem jakie zaobserwowano jesienią było porażenie liści zbóż przez choroby grzybowe. Było to spowodowane dość długą i ciepłą jesienią. Wytworzyły się warunki sprzyjające dla rozwoju chorób: obserwowano np. objawy septoriozy liści w pszenicy czy plamistości siatkowej w jęczmieniu. Na niektórych plantacjach zaobserwowano mszyce, które są wektorem dla rozprzestrzeniania się chorób wirusowych. Przed wejściem roślin w stan spoczynku zboża w dużej mierze osiągnęły fazę krzewienia, jedynie pszenice ze względu na późniejsze siewy nie osiągnęły tej fazy lub lokalnie stwierdzano jej początki.

Warunki pogodowe w miesiącach zimowych były zmienne. Przez dłuższy czas gleba była zamarznięta i zalegała większa lub mniejsza pokrywa śniegowa. Były także okresy, gdzie gleba pozbawiona była okrywy śniegowej. Na skutek wyższych temperatur powietrza w miesiącach luty i marzec na niektórych plantacjach śnieg zalegał na częściowo rozmarzniętej glebie. Jednak zmiany pogodowe jakie zachodziły w okresie zimowym były na tyle łagodne, że nie wyrządziły większych strat w uprawach.

Po ruszeniu wegetacji została dokonana ocena przezimowania zbóż. W skali województwa oceniono stan plantacji jako dobry. Stwierdzono pewne odorania na powiecie sokólskim i sejneńskim,które miały charakter lokalny (punktowy). Na terenie województwa podlaskiego plantacji kwalifikujących się do odorania było około 0,5%, natomiast faktyczne odorania zbóż ozimych stwierdzono na obszarze około 100 ha.

Wegetacja ruszyła wcześniej w stosunku do roku ubiegłego. Pierwsze oznaki ruszenia wegetacji dało się zauważyć na polu już w pierwszej dekadzie marca. Jednak była ona w późniejszym okresie przerywana nagłymi ochłodzeniami. Przyjmuje się w skali całego województwa trwałe ruszenie wegetacji na początku III dekady marca. Z początkiem marca rolnicy zaczęli zasilać plantacje zbóż nawozami azotowymi. Zaobserwowano, że po zastosowaniu pierwszej dawki plantacje szczególnie słabsze zaczęły powoli odżywać i regenerować się.

Zboża ozime po wczesnowiosennym zasileniu azotem dość dobrze go wykorzystały z powodu wilgoci w glebie. W II połowie marca w miejscach, gdzie warunki wilgotnościowe gleby na to pozwalały stwierdzono pierwsze zasiewy zbóż jarych (owsa) oraz roślin strączkowych (grochy). W następnej kolejności zasiewano pszenice i jęczmień, który jest najbardziej wrażliwy na przymrozki. W okresie końca marca do końca II dekady kwietnia odnotowywano niedobór opadów. W efekcie siewy zbóż odbywały się w większości w warunkach niedoboru wody w glebie. Również po siewach brakowało deszczu skutkiem czego wschody były wydłużone w czasie i nierówne. W miesiącu kwietniu i na początku maja wystąpił niedobór opadów, dopiero deszcze od II dekady maja znacząco poprawiły stan zbóż ozimych i jarych na plantacjach. Były one korzystne dla zbóż ozimych, które były w fazie przed kłoszeniem (zwłaszcza jęczmień i żyto) a także zbóż jarych, które były w fazie strzelania w źdźbło. Wraz ze wzrostem opadów w maju wzrosły także temperatury powietrza, które wpłynęły na rozwój chorób grzybowych w większym stopniu w zbożach ozimych. Uwidocznił się szczególnie mączniak prawdziwy w pszenżytach ozimych ale również brunatna plamistość liści. Najmniejsze porażenie chorobami grzybowymi obserwowano w żytach. Zaczęły nasilać się szkodniki, głównie larwy skrzypionki oraz mszyce. W miesiącu czerwcu nastąpił dalszy wzrost temperatur powietrza a towarzyszące czasami opady deszczu miały charakter bardziej gwałtowny, burzowy. W wyniku tych zjawisk zauważono pierwsze wylegnięcia łanów zbóż ozimych. Na zbożach jarych w większym stopniu zaczęto obserwować porażenie roślin chorobami grzybowymi i szkodnikami. Szczególnie na owsie wystąpiły larwy i osobniki dorosłe skrzypionki.

Okres kwitnienia zbóż i po kwitnieniu również charakteryzował się niedostateczną ilością opadów. Może to mieć wpływ na słabsze nalewanie ziarna w kłosach i jego wypełnienie. Większość dni w czerwcu charakteryzowała się jednak okresem bezdeszczowym przy jednoczesnym występowaniu wysokich temperatur. Taka aura spowodowała, że na niektórych plantacjach zwłaszcza na glebach lżejszych zaobserwowano szybsze dojrzewanie (podsychanie) łanów.

I pierwszej dekadzie lipca występowały opady deszczu, które przeplatały się z ciepłą słoneczną pogodą. Na niektórych plantacjach można było zaobserwować poczerniałe łany wywołane chorobą czerń zbóż. Pierwsze zbiory zbóż (jęczmień ozimy) odnotowano w I dekadzie lipca w południowych powiatach województwa.W miarę zaawansowania żniw powiększał się areał koszonych zbóż o inne gatunki ozime jak również jęczmień jary. Na północy województwa z uwagi na ciągłe przelotne opady deszczu żniwa na dobre rozpoczęły się w III dekadzie lipca. Od tego momentu zaawansowanie żniw przybrało na sile. Prace żniwne objęły wszystkie powiaty, ale ich zaawansowanie było różne. W całym województwie podlaskim żniwa zakończono po 20 sierpnia. Panująca aura na ogół sprzyjała zbiorom, chociaż występowały okresy przekropnej pogody, która hamowała nieco postęp prac żniwnych. W roku bieżącym wilgotność zbóż była dość niska, utrzymywała się głównie poniżej 15%. Zebrane plony zbóż ozimych i jarych były wyższe w stosunku do roku ubiegłego.

Zboża ozime na ogół lepiej zniosły warunki suszowe, zwłaszcza tam gdzie wystąpiło więcej opadów deszczu i gleby były cięższe. Ponadto zboża ozime wykorzystały zapasy wody w glebie powstałe po zimie.

 

Szacunkowe plony zbóż wg PODR Szepietowo w 2019 roku

 

Lp. Gatunek Plony
1. Pszenica ozima 31,1
2. Pszenżyto ozime 31,0
3. Jęczmień ozimy 29,5
4. Żyto ozime 22,9
5. Pszenica jara 28,4
6. Jęczmień jary 27,1
7. Owies 22,5
8. Pszenżyto jare 21,9
9. Mieszanki zbożowe jare 25,5

 

Krzysztof Zawojski