Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Poplony ozime – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Poplony ozime


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

Winniśmy wykorzystać szansę na uzyskanie masy zielonej na gruntach ornych bardzo wczesną wiosną w pierwszej lub drugiej dekadzie maja poprzez siew poplonów ozimych. W zależności od warunków klimatycznych zimą i na przedwiośniu można uzyskać do 300 dt zielonej masy z 1 ha.

Zielonka z poplonów ozimych w zależności od potrzeb może być wykorzystana bezpośrednio na polu poprzez wypasanie lub konserwowana na późniejsze potrzeby poprzez zakiszanie. Termin zbioru winien być kompromisem między chęcią uzyskania jak największej ilości i jakości paszy a możliwością terminowego zasiewu na tym polu plonu wtórego np. w postaci kukurydzy na kiszonkę lub innej rośliny pastewnej.

W naszych warunkach najwierniej plonują i nadają się do siewu jeszcze we wrześniu:

1. Żyto z wyką ozimą* (kosmatą) – wysiew w ilości 80 kg żyta + 40 kg wyki najlepiej w terminie do 10 września. Mieszanka ta największą przydatność paszową ma w chwili po wykłoszeniu żyta. Zaletami mieszanki są:
– mniejsze zapotrzebowanie na nawożenie azotowe wiosną – wystarczy zastosować około 30 kg N na hektar gdyż wyka przy pomocy bakterii brodawkowych korzysta z azotu atmosferycznego i w pewien sposób dzieli się nim z żytem,
– większa zawartość białka w paszy,
– lepsza jakość stanowiska dla plonu wtórego.

2. Żyto – wysiew w ilości – 180-200 kg na hektar najlepiej w drugiej dekadzie września. Nawożenie azotem uzależniamy od sposobu wykorzystania zielonki.
Przy użytkowaniu pastwiskowym, kiedy wypas rozpoczynamy gdy żyto osiągnie 20-30 cm wysokości – wystarczy 50-70 kg N na hektar.
Przy użytkowaniu kośnym – zbiór rozpocząć należy od czasu wytworzenia przez żyto drugiego kolanka (wysokość 40-50 cm) i trwać powinien do fazy kłoszenia – nawożenie azotem winno wynosić co najmniej 90 kg na 1 hektar.
Zakiszanie najlepiej wykonać gdy żyto jest w fazie kłoszenia – zalecane nawożenie azotem w granicach 90 do 120 kg na hektar.

3. Pszenżyto ozime – może być wysiewane na poplon ozimy – na glebach lepszych, najlepiej w drugiej dekadzie września w ilości 180 kg na 1 hektar a użytkowanie i terminy wykorzystania – podobnie jak żyta.

Zaplanować należy także wiosenne wykonanie wsiewek: na glebach słabych przydatna może być seradela, wsiewana w żyto w ilości 50 kg na ha, na glebach lepszych koniczyna lub trawy wsiewane najlepiej w jęczmień jary. Do wykonania wsiewek należy wybierać pola najmniej zachwaszczone lub po wykonaniu pełnych uprawek pożniwnych (w tym pielęgnowana podorywka) i przedsiewnych aby zniszczyć maksymalną ilość chwastów gdyż w zbożach z wsiewkami zwalczanie chwastów jest utrudnione lub kosztowniejsze (mniejszy dobór przeważnie droższych herbicydów).

mgr inż. Tadeusz Puścian

———————————–
*) Aktualnie w rejestrze odmian znajdują się 2 odmiany wyki kosmatej (ozimej) – Rea i Wista. Nasion można poszukiwać raczej bezpośrednio u hodowców. W tym przypadku – jest to Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o. Tulce k. Poznania, ul. Kasztanowa 5,63-004 TULCE, tel. 061/ 8727950