Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Podstawowe zasady nawożenia zbóż ozimych wiosną – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Podstawowe zasady nawożenia zbóż ozimych wiosną


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

Jeśli na plantacji jest mniej niż 150 roślin na 1 m2 należy ją zaorać, jeśli więcej, od rolnika w dużym stopniu zależy jaki będzie plon. Prace polowe rozpoczynają się zwykle od nawożenia azotem ozimin. Pierwsza dawka powinna być zastosowana jak najwcześniej, tj. wtedy gdy na obeschniętych polach widać wyraźne symptomy ruszenia wegetacji. Dlaczego jest to takie ważne? Otóż azot z gleby w momencie ruszenia wegetacji, ze względu na niskie temperatury jest trudno dostępny, a jednocześnie konieczny. Jeśli wiosną podczas krzewienia rośliny nie wytworzą odpowiedniej liczby dużych i dobrze wykształconych zawiązków kłosów nie można liczyć na dobry plon.

plon = liczba kłosów x liczba ziaren x masa 1000 nasion

Podstawowe zasady nawożenia zbóż ozimych wiosną

 • Zasilać jak najwcześniej, używając przede wszystkim saletry amonowej (ta forma jest najłatwiej przyswajalna w niskich temperaturach.
 • Aby nie niszczyć roślin dobrze jest wykorzystać do nawożenia dni z przymrozkami.
 • Nawozy azotowe stosować w dawkach dzielonych.Jeśli 2 dawki to:
  I dawka – przed ruszeniem wegetacji (60%).
  II dawka – początek strzelania w źdźbło (40%).

  Jeśli 3 dawki to:
  I dawka – przed ruszeniem wegetacji (40%).
  II dawka – początek strzelania w źdźbło – wyczuwalne I kolanko (40%).
  III dawka – faza kłoszenia (20%).

  Przy uprawie intensywnej, stosujemy regulatory wzrostu zwiększamy III dawkę azotu.

 • Jesienią wielu rolników na naszym terenie zboża posiało zbyt późno, może być też zmniejszona obsada ze względu na złe wschody. W takim przypadku I dawkę azotu należałoby zwiększyć o 20%.
 • Nigdy nie stosować w jednej dawce więcej niż 60 kg N na ha.
 • Przerwa między zastosowanymi dawkami azotu nie może być mniejsza niż 2 tygodnie.

Jeżeli nie zastosowano jesienią nawożenia fosforowo-potasowego, lub zastosowano zbyt niskie, można uzupełnić braki tych składników stosując polifoskę, lub inny nawóz wieloskładnikowy, najlepiej zawierający magnez. Po zasileniu zbóż azotem konieczne jest zapoznanie się z potencjalnym zachwaszczeniem pola, aby dobrać odpowiedni środek. Nie należy śpieszyć się z opryskiem na plantacjach późno sianych i w słabej kondycji po zimie. Poczekać należy aż plantacja intensywnie się zazieleni a rośliny będą w fazie krzewienia. Zabiegu, nie należy wykonywać, kiedy spodziewane są przymrozki.

Małgorzata Wróblewska