Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Ocena przezimowania zbóż w województwie podlaskim stan na dzień 13.04.2018 r. – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Ocena przezimowania zbóż w województwie podlaskim stan na dzień 13.04.2018 r.


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

Ocena przezimowania zbóż w województwie podlaskim na dzień 13.04.2018

Jesienią 2017 roku warunki do siewu zbóż nie były zbyt sprzyjające. Występujące dość intensywne opady deszczu we wrześniu i październiku utrudniały doprawienie gleby i terminowe wysiewy (zwłaszcza na glebach cięższych). Bardziej niekorzystna sytuacja wystąpiła w przypadku siewów pszenic i pszenżyta. W konsekwencji część powierzchni przeznaczona do siewu nie została zagospodarowana. Z informacji uzyskanych z terenu wynika, że już jesienią punktowo, niektóre plantacje kwalifikowały się do zaorania z powodu wymoknięcia i zachodziła uzasadniona obawa o stan tych plantacji po zimie. Pod koniec wegetacji jesiennej rośliny w okres zimowania weszły na ogół w dobrej kondycji. Stopniowe ochładzanie się, sprzyjało powolnemu i systematycznemu hartowaniu się roślin.

Warunki pogodowe w miesiącach zimowych nie były zbyt sprzyjające. Obserwowano zjawiska bezpośredniego oddziaływania niskich temperatur na rośliny. Istniała uzasadniona obawa o możliwość wymarznięcia części zbóż. Towarzyszące czasami silne mroźne wiatry dodatkowo zwiększały możliwość wystąpienia wysmalania roślin. Byłoby bezpieczniej dla roślin gdyby przy zamarzniętej glebie wystąpiła grubsza pokrywa śniegowa.

Po wiosennym trwałym ruszeniu wegetacji została dokonana pełna ocena przezimowania zbóż. Z informacji nadesłanych z terenu wynika, że w skali województwa przezimowanie zbóż ocenia się jako dobre. Plantacje słabsze po zastosowaniu pierwszej wiosennej dawki azotu odżyły i w dużej mierze zregenerowały się. Stwierdzono niewielkie odorania, które miały charakter punktowy. Przyczyny były dwie: wymarznięcie (zwłaszcza jęczmień, niektóre pszenice) oraz wymoknięcie (pszenżyto i żyto) na glebach w zagłębieniach terenu.

Szacunkowa ocena przezimowania zbóż

Gatunek Ocena stanu roślin – plantacji (procentowy udział) Ogólna ocena

w województwie

1 – 50

Bardzo dobry dobry średni słaby Bardzo słaby x1
Żyto ozime 31,1 43,2 20,3 4,6 0,8 4,2
Pszenica ozima 23,9 38,4 29,2 7,9 0,6 3,9
Pszenżyto ozime 29,3 39,3 26,9 3,8 0,7 4,1
Jęczmień ozimy 15,0 36,7 31,3 15,5 1,5 3,4
Ogółem 24,8 39,4 26,9 8,0 0,9 3,9

X1 – stan roślin bardzo słaby oznacza, że plantacja kwalifikowała się do odorania

Krzysztof Zawojski