Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Ocena przezimowania zbóż ozimych w roku 2014 – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Ocena przezimowania zbóż ozimych w roku 2014


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

Oceny dokonano według stanu na dzień 24 marca 2014 roku na podstawie wyników obserwacji i analiz powiatowych specjalistów ds. produkcji roślinnej na terenie województwa podlaskiego.

I. Ocena przezimowania plantacji zbóż ozimych w stopniach kwalifikacyjnych
art1542 1

Zarówno jesień 2013, jak i zima sprzyjała wyjątkowo zasiewom ozimym. Wegetacja w roku 2013 trwała do późnej jesieni, co sprawiło, że zboża rozkrzewiły się i weszły w stan spoczynku zimowego w stanie bardzo dobrym. Dotyczyło to nawet plantacji zasianych w terminach opóźnionych. Stosunkowo niewielkie mrozy i minimalna okrywa śnieżna sprawiły, że niewystąpiła pleśń śniegowa, ani wymarzanie. Jedynym niekorzystnym zjawiskiem zaobserwowanym na polach było miejscowe wysmalanie roślin przez wiatr, głównie na stokach południowych. Jednakże zjawisko to miało marginalne znaczenie, występowało miejscowo i dotyczyło niewielkich fragmentów pól, a nie całych plantacji.

Według oceny przeprowadzonej przez specjalistów powiatowych PODR wiosną roku 2014 stan przezimowania zbóż w 2/3 określono jako dobry i bardzo dobry, a jedynie niecałe 5% stanowiły plantacje słabe. Powyższa ocena pozwala stwierdzić, że stan przezimowania plantacji wiosną A.D. 2014 roku jest bardzo dobry.

II. Ocena przezimowania plantacji zbóż ozimych w poszczególnych powiatach woj. Podlaskiego

Andrzej Markowski