Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Ocena przezimowania zbóż na dzień 05.04.2019. – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie
Print Friendly, PDF & Email

Jesienią 2018 roku występujące warunki agrometeorologiczne na ogół sprzyjały siewom zbóż ozimych. Większość gatunków zbóż udało się wysiać w optymalnych terminach. Z uwagi na opady deszczu przedłużyły się siewy pszenic, zwłaszcza na glebach cięższych, a także po przedplonach późno schodzących z pola. Z uwagi na warunki suszowe jakie wystąpiły w 2018 roku rolnicy wcześniej zebrali kukurydzę na ziarno. Szacuje się, że powierzchnia przeznaczona pod zasiewy zbóż ozimych została zagospodarowana. Z informacji specjalistów terenowych wynika, że niektórzy rolnicy doświadczeni suszą ubiegłoroczną dodatkowo zwiększyli kosztem zbóż jarych powierzchnię uprawy zbóż ozimych. Warunki glebowo-klimatyczne po zasiewach do zakończenia wegetacji jesiennej były dość sprzyjające. Temperatura obniżała się powoli i stopniowo, taka aura sprzyjała systematycznemu hartowaniu się roślin. Rośliny na ogół weszły w stan zimowania w dobrej kondycji. Śnieg spadł dopiero wówczas, gdy gleba była już zamarznięta. Niekorzystnym zjawiskiem jakie zaobserwowano jesienią było porażenie liści przez choroby grzybowe, np. septorioza w pszenicy czy plamistość siatkowa w jęczmieniu. Również miejscowo uaktywniły się mszyce. Przed wejściem roślin w stan spoczynku zboża w dużym stopniu osiągnęły fazę krzewienia, jedynie pszenice ze względu na późniejsze siewy nie osiągnęły tej fazy lub lokalnie stwierdzano jej początki.

Warunki pogodowe w miesiącach zimowych były zmienne.Przez dłuższy czas gleba była zamarznięta i zalegała większa lub mniejsza pokrywa śniegowa. Lokalnie brak było okrywy śniegowej, czasami śnieg zalegał na nie do końca zamarzniętej glebie. Niemniej występujące wahania temperatur przebiegały na tyle łagodnie, że nie wyrządziły większych strat w uprawach.

Po ruszeniu wegetacji została dokonana ocena przezimowania zbóż. Z informacji nadesłanych z terenu wynika, że w skali województwa przezimowanie było dobre.

Stwierdzono niewielkie odorania na powiecie sokólskim i sejneńskim(żyto, jęczmień i pszenżyto), które miały charakter typowo lokalny (punktowy) i w porównaniu do ogólnej powierzchni zasianej stanowiły niewielki obszar.Na tych plantacjach zaobserwowano skutki miejscowego wymoknięcia roślin (żyto), porażenia przez choroby wirusowe (jęczmień) i pleśń śniegowa (pszenżyto). Na niektórych plantacjach po zimie zaobserwowano miejsca (ogniska) żółknięcia liści i te “plamy” rozrastały się. Zaobserwowano z czasem, że na polach gdzie zastosowano nawożenie azotem rośliny zaczęły się regenerować.

Na terenie województwa podlaskiego plantacji kwalifikujących się do odorania było około 0,5%, natomiast faktyczne zaorano zboża ozime na obszarze około 100 ha.

Ocenia się, że przezimowanie zbóż w skali województwa było lepsze w stosunku do roku ubiegłego o 0,3 stopnia.

Szacunkowa ocena przezimowania zbóż w województwie

Gatunek

Ocena stanu roślin – plantacji (procentowy udział) Ogólna ocena

w województwie

1 – 50

Bardzo dobry dobry średni słaby Bardzo słaby x1
Żyto ozime 54,7 32,3 10,5 2,1 0,4 4,41
Pszenica ozima 53,3 32,4 11,1 3,2 4,33
Pszenżyto ozime 54,7 30,8 11,3 3,1 0,1 4,34
Jęczmień ozimy 42,6 35,5 15,6 5,2 1,1 3,89
Ogółem 51,3 32,8 12,1 3,4 0,4 4,24

X1 – stan roślin bardzo słaby oznacza, że plantacja kwalifikuje się do odorania

 

Krzysztof Zawojski