Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Ocena przezimowania zbóż na dzień 01.04.2020 – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie
Print Friendly, PDF & Email

Jesienią 2019 roku występujące warunki agrometeorologiczne na ogół sprzyjały siewom zbóż ozimych. Większość gatunków udało się wysiać w optymalnych terminach. W miejscach, gdzie wystąpiły problemy z wykonaniem orek siewnych (zbyt sucho) siewy zbóż wydłużyły się. Z informacji terenowych wynika, że część rolników doświadczonych suszą ubiegłoroczną dodatkowo zwiększyli powierzchnię zasiewów zbóż ozimych kosztem roślin jarych. Warunki glebowo-klimatyczne po zasiewach do zakończenia wegetacji jesiennej były na ogół sprzyjające. Temperatura obniżała się powoli i stopniowo, sprzyjając systematycznemu hartowaniu się roślin. Rośliny weszły w stan zimowania w dobrej kondycji, chociaż część plantacji była zbyt wyrośnięta i istniały obawy co do przezimowania. Przedłużająca się jesień spowodowała wyższe niż zwykle porażenie roślin chorobami grzybowymi. Dość wysokie jak na tą porę roku temperatury połączone z dobrym uwilgotnieniem sprzyjały temu zjawisku.

Poczynione na polach obserwacje wykazały zwłaszcza duże porażenie roślin mączniakiem. Zdecydowanie największe było na jęczmieniu i pszenżycie, gdzie rośliny zostały w znacznym stopniu pokryte watowatą grzybnią. Stosunkowo niewielkie porażenie wystąpiło na pszenicy, a najniższe w życie. Stopień porażenia był zróżnicowany w zależności od gatunku zboża i odmiany. Na młodych roślinach zbóż obserwowano także objawy rdzy brunatnej. Na liściach jęczmienia ozimego uwidoczniła się również plamistość siatkowa. Również miejscowo uaktywniły się szkodniki w tym mszyce, które są wektorem dla rozprzestrzeniania się chorób wirusowych. Na jesieni większość plantacji zbóż była dość dobrze rozrośnięta i osiągnęła fazę krzewienia. Na przedwiośniu obserwowano dokrzewianie się zbóż głównie pszenic.

Warunki panujące w okresie zimowym były nietypowe. W miesiącach styczeń, luty i marzec na ogół występowały wyższe niż zwykle temperatury powietrza, opadów śniegu praktycznie nie było, poza lokalnym zaleganiem niewielkiej okrywy, która i tak szybko topniała. Taka aura utrzymywała się właściwie przez cały okres zimowy. Jednak oprócz temperatur dodatnich występowały na przemian kilkudniowe okresy z temperaturami poniżej zera. W okresie miesięcy zimowych gleba nie była do końca zamarznięta a wizualnie miejscami można było obserwować pewne oznaki życia roślin.

Po trwałym ruszeniu wegetacji, które odnotowano w I dekadzie marca została dokonana ocena przezimowania zbóż. W skali województwa przezimowanie było dobre, stwierdzono tylko niewielkie odorania jęczmienia.

Stan około połowy plantacji oceniono jako bardzo dobry, około 25% jako dobry. Na około 15% plantacji stan roślin oceniono jako średni, a na pozostałych jako słaby i bardzo słaby.

 

Szacunkowa ocena przezimowania zbóż w województwie

Gatunek Ocena stanu roślin – plantacji (procentowy udział) Ogólna ocena

w województwie

1 – 50

Bardzo dobry dobry średni słaby Bardzo słaby x1
Żyto ozime 55,9 23,4 17,1 3,3 0,3 4,5
Pszenica ozima 56,0 26,3 14,4 3,3 0,0 4,4
Pszenżyto ozime 56,2 24,5 17,2 2,1 0,0 4,4
Jęczmień ozimy 53,2 27,9 14,3 3,9 0,7 4,3
Ogółem 55,3 25,5 15,7 3,2 0,3 4,4

X1 – stan roślin bardzo słaby oznacza, że plantacja kwalifikuje się do odorania

  • – Stan najsłabszy, 5 – stan najlepszy

 

 

Krzysztof Zawojski