Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

O czym należy pamiętać przy przechowywaniu ziarna zbóż – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

O czym należy pamiętać przy przechowywaniu ziarna zbóż


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

Najważniejszą zasadą, którą należy przestrzegać przy przechowywaniu zboża, to magazynowanie ziarna zdrowego, suchego, czystego i wolnego od szkodników zbożowo-mącznych. W naszych warunkach klimatycznych ziarno ma najczęściej wilgotność powyżej 14%, bywa też zanieczyszczone i ma temperaturę wyższą od 18°C. Głównym czynnikiem przyspieszającym szkodliwe procesy biochemiczne jest wilgotność ziarna i temperatura. Wilgoć i ciepło sprzyja rozwojowi mikroorganizmów (wirusy, bakterie, grzyby). W nawilżonych warstwach ziarna uaktywniają się procesy życiowe m.in. pleśni. Zjawisko to nie zauważone w porę prowadzi do psucia i obniżenia jakości ziarna. Do zalecanych zabiegów przygotowujących ziarno do przechowywania zalicza się: czyszczenie, suszenie, konserwację poprzez wymuszoną wentylację, zakiszanie, samokonserwację, dodawanie chemicznych środków konserwujących.

W zależności od metody konserwacji, ziarno może być przechowywane:
– w stanie suchym – wilgotność 14%, temperatura od 17-10°C
– w stanie schłodzonym do temperatury 5-10°C
– bez dostępu powietrza, w hermetycznie zamkniętych zbiornikach
– zakonserwowane środkami chemicznymi o wilgotności dowolnej
– zakiszane, wilgotność powyżej 22%.

Świeżo zebrane ziarno, zwłaszcza wilgotne, zawiera szereg zanieczyszczeń takich jak piasek, drobne kamienie, cząstki słomy, plewy, łuski zielone części innych roślin, nasiona chwastów. Po oczyszczeniu ziarna wilgotność może obniżyć się o 2-3%. Również wietrzenie – najstarsza i najbardziej naturalna metoda obniża temperaturę i zawartość wody w ziarnie.

Oto kilka pojęć które określają jakość ziarna, na które można wpłynąć w okresie wegetacji lub podczas przechowywania zbóż:
– ogólny stan ziarna – ocena organoleptyczna ziarna (zapach, barwa, połysk), łącznie z oceną obecności szkodników zbożowo-młynarskich
– wilgotność ziarna – informacja o trwałości przechowalnianej ziarna
– zawartość białka – jest to iloczyn zawartości azotu w ziarnie i przyjętego dla poszczególnych gatunków współczynnika (pszenica 5,7; pszenżyto – 5,83; pozostałe zboża 6,25) wymagana wielkość zależy od przeznaczenia ziarna – na cele paszowe i konsumpcyjne powinno być go więcej, duży wpływ na zawartość białka w ziarnie ma poziom nawożenia azotowego
– liczba opadania – charakteryzuje stan aktywności enzymów amylolitycznych w ziarnie tj. stan fizjologiczny ziarna, informująca o trwałości przechowalniczej, informacja o tzw. ukrytym porastaniu ziarna
– gęstość ziarna w stanie zsypnym – masa określonej objętości ziarna łącznie z przestrzeniami międzyziarnowymi wyrażona w kg/hl, pośrednio określająca przydatność ziarna do przemiału.

Podczas przechowywania ziarna zbóż należy ograniczyć poziom zmian biologicznych ziarna, zahamować procesy “życiowe” ziarna, aby to osiągnąć musimy w szczególności:
– gromadzić i magazynować ziarno mokre przez kilka tylko godzin, po czym suszyć i schładzać do wymaganej temperatury i wilgotności,
– chronić składowane ziarno przed wodą gruntową, opadami deszczu, ptakami, gryzoniami,
– monitorować poziom wilgotności i temperaturę ziarna w silosie – nieuzasadniony wzrost temperatury może sygnalizować wzrost zagrożenia mikrobiologicznego – konieczna analiza próbki,
– możliwie często przewietrzać ziarno w trakcie magazynowania,
– prowadzić zapisy z pomiarów wilgotności i temperatury powietrza i ziarna, taka informacja pomoże wyjaśnić przyczyny wzrostu zagrożenia mikrobiologicznego.

Maria Siemieniako