Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Możliwości plonowania gryki – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Możliwości plonowania gryki


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

Gryka plonuje w poszczególnych latach zmiennie. Rolnicy twierdzą, że dobry plon to tona gryki z hektara. Jakie są możliwości plonowania gryki? Czy są jakieś nowe ciekawe odmiany? Na te pytanie mogą odpowiedzieć doświadczenia prowadzone przez Sekcję Doświadczalnictwa PODR Szepietowo.

Wschodnia część powiatu sokólskiego to zagłębie gryczane. Są gospodarstwa, w których grykę uprawia się od lat i stanowi ona nawet ok. 30% powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie. Głównie uprawia się tu starą (mającą prawie 60 lat) odmianę: Hruszowska. Zwykle materiał siewny jest własny, czasami kupiony od innego rolnika.

Właśnie w tym rejonie (Kamionka Stara, gmina Sokółka) jest od 2 lat prowadzone doświadczenie: „Porównanie plonowania nowych odmian gryki. PDO”.

W roku 2015 doświadczenie zostało zakończone przed zbiorem, ze względu na bardzo słaby stan roślin. Gryka nie poradziła najpierw z ulewą po siewie, potem silną suszą czerwcową a na koniec z silnym zachwaszczeniem po intensywnych opadach lipcowych. Potwierdziło się więc, że gryka jest rośliną zawodną.

Rok 2016 też nie był idealny dla gryki. Od siewu aż do pełni kwitnienia gryka musiała zmagać się z silną suszą, przerwaną tylko dużymi opadami w 2 dekadzie czerwca. Dodatkowo w 1 dekadzie czerwca pojawiły się duże przymrozki, które uszkodziły rośliny. W fazie kwitnienia dużo i często padało, co utrudniało „pracę” owadom. A to jest bardzo ważne ponieważ gryka jest rośliną owadopylną, a jej kwiatek „żyje” tylko 1 dzień. Przekropna pogoda spowodowała jednak, że gryka kwitła aż do września wytwarzając bardzo dużo kwiatków.

W tych warunkach plony gryki były rewelacyjne (tab. nr 1).

Tabela 1. Plonowanie gryki

Odmiana (ród) gryki PA 15
(ród)
Kora PA 13
(ród)
Panda
Plon (t z ha) 3,11 3,03 2,94 2,77

Wnioski:

  • Gryka może plonować bardzo dobrze (nawet około 3 ton z ha)
  • Nowe odmiany plonują dobrze, więc warto ich poszukać do siewów wiosennych
  • Być może wkrótce pojawią się ciekawe odmiany oparte na rodach hodowlanych (PA 15 i PA 13)
  • Gryka plonuje zawodnie, ale zawsze pozostawia bardzo dobre stanowisko dla zbóż.

gryka001

                                                                                                                               Jan Reńko

                                                                                                                        PZDR Sokółka