Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Innowacyjne rozwiązania w produkcji zbóż i rzepaku – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie
Print Friendly, PDF & Email

Celem konferencji, która odbyła się 28 maja na terenie Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie było zaprezentowanie uczestnikom wybranych elementów agrotechniki, które w znaczący sposób wpływają na plonowanie i jakość zbóż oraz rzepaku. Podczas konferencji omówione zostały sprawy związane z nowymi odmianami, ochroną roślin czy nawożeniem. Wśród zaproszonych wykładowców byli przedstawiciele instytutów i firm działających na rzecz rolnictwa a także firm skupujących. Uczestnicy konferencji oprócz wysłuchania wykładów na sali mieli okazję wyjść w pole i praktycznie zapoznać się z wieloma aspektami w produkcji zbóż oraz rzepaku. Łącznie w spotkaniu uczestniczyło około 100 osób.

Pierwsze wystąpienie dotyczyło innowacji w produkcji zbóż. W znacznej mierze skupiono się na charakterystyce odmian. Dużą uwagę poświęcono uprawie pszenic makaronowych a także na cele młynarsko-piekarskie. Wspomniano również o wprowadzaniu do uprawy mieszańcowych odmian pszenicy. Omówiono także czynniki wpływające na poziom plonowania zbóż, w tym nawożenie azotem. Podkreślono jak istotny jest sposób i termin aplikacji tym składnikiem. Jednocześnie zauważono że zawsze należy korygować nawożenie N adekwatnie do panujących warunków klimatycznych. Ciekawostką była prezentacja urządzenia o nazwie N-tester, który poprzez pomiar liści rośliny jest w stanie określić obecny stan odżywienia roślin i zaplanować odpowiednie nawożenie.

Następnie głos zabrał przedstawiciel firmy skupującej rzepak. Omówione zostały metody bezpiecznego przechowywania nasion w gospodarstwach po zbiorach. W trakcie wystąpienia wywiązała się dyskusja z rolnikami na temat warunków skupu i oferowanej płatności.

W czasie konferencji zaprezentowano także nowości w ochronie zbóż i rzepaku. Przedstawiono strategie zwalczania chorób, chwastów i szkodników nawiązując przy okazji do obecnie panujących warunków na polach. Wskazywano na terminowe wykonywanie zabiegów. Położono nacisk na ochronę roślin przed grzybami chorobotwórczymi z rodzaju Fusarium, które produkują niebezpieczne mykotoksyny. Stwierdzono, że obecny rok jest sprzyjający dla rozwoju tej choroby.

Przedstawiciel firmy hodowlano-nasiennej zaprezentował ofertę odmian rzepaku. Podkreślono, że dobór odmian powinien w dużej mierze opierać się na stabilności plonowania oraz odporności na choroby. Omówiono także główne czynniki wpływające na wielkość i jakość plonu. Zaprezentowano ofertę odmianową i wspomniano o nowej chorobie występującej na rzepaku czyli wirusa żółtaczki rzepy. Wspomniano o odmianach charakteryzujących się wyższą odpornością na tę chorobę.

Inną kwestią poruszaną w czasie konferencji było przedstawienie korzyści wynikających ze stosowania adiuwantów w uprawie roślin. Podkreślono, że są one ważnym wspomagaczem do niektórych herbicydów. Dzięki temu efekt zwalczania chwastów jest dużo wyższy.

Po zakończeniu części teoretycznej uczestnicy spotkania udali się z wykładowcami na pole doświadczalne. Na początku specjalista PODR Szepietowo przedstawił komputerowe sterowanie opryskiwacza polowego. Opowiedział o sposobach ustawiania dawek stosowanych pestycydów. Podkreślił, że jest to system ułatwiający i gwarantujący dokładne wykonanie zabiegu. W kolejnym wystąpieniu zaprezentowano praktyczne wykorzystanie urządzenia do pomiaru zawartości azotu w roślinach. Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić o potrzebie ewentualnego uzupełnienia roślin tym składnikiem. Stwierdzono, że koszt zakupu takiego urządzenia wynosi około cztery tysiące złotych. Następnie na żywych roślinach zbóż omówiono występujące choroby i szkodniki a także metody zwalczania tychże agrofagów. Na koniec konferencji zaprezentowano różnice odmianowe zbóż wysiane na poletkach doświadczalnych. Podkreślono, że odmiany należy dobierać do konkretnych warunków glebowo-klimatycznych.

W podsumowaniu stwierdzono, że uprawa zbóż i rzepaku z punktu widzenia rolniczego i gospodarczego ma zasadnicze znaczenie a wszelkie innowacje jakie się pojawiają w uprawie tych roślin stanowią doskonałą pożywkę dla podnoszenia efektywności produkcji.

 

Krzysztof Zawojski