Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Zakiszanie mieszanek traw i roślin motylkowatych – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Zakiszanie mieszanek traw i roślin motylkowatych


Print Friendly, PDF & Email

Mieszanki roślin motylkowatych z trawami stają się w województwie podlaskim coraz bardziej popularne. Jest to ze wszech miar uzasadnione. Udział motylkowatych na poziomie 20-40% w mieszance pozwala na zwiększenie plonu białka z użytków zielonych nawet o 1000 kg z ha, poprawia się również zawartość mikro- i makroelementów w paszy. Rośliny motylkowate zwiększają strawność paszy i zmniejszają konieczność nawożenia azotem (dzięki pobieraniu azotu atmosferycznego).

Do szczególnie wartościowych roślin motylkowatych o bardzo dużym znaczeniu gospodarczym na pastwiskach należy zaliczyć koniczynę białą, koniczynę białoróżową (szwedzką) i komonicę zwyczajną. Na łąkach z przeznaczeniem kośnym bardzo dobrze sprawdzają się lucerna siewna, mieszańcowa i nerkowata (chmielowa), koniczyna łąkowa (czerwona) oraz komonica błotna.

O jakości i wartości pokarmowej zakiszanej runi łąkowej decydujące znaczenie mają:
• skład botaniczny runi,
• termin koszenia,
• termin zbioru (w tym przebieg pogody)
• prawidłowość przebiegu zabiegów agrotechnicznych związanych z podsuszaniem i zbiorem zielonki.

Skład botaniczny runi w zasadzie określany jest przy wysiewie mieszanki, jednakże nieprawidłowe nawożenie może powodować wypieranie wartościowych roślin łąkowych. W okresie późnego lata i wczesnej jesieni zastosowanie nadmiernych ilości azotu w formie saletrzanej powoduje gromadzenie się w trawach toksycznych ilości azotanów (nie pozostaje to bez efektów na zdrowotność zwierząt, a u krów mlecznych również mleka). Na skład runi dobrze wpływa kompleksowe stosowanie składników pokarmowych: azotu, fosforu, potasu, wapnia oraz mikroelementów (zastosowanie przefermentowanego obornika bydlęcego jesienią dostarcza roślinom wszystkich potrzebnych składników pokarmowych w tym mikroelementów).

Optymalnym terminem koszenia użytków zielonych jest początkowe stadium kłoszenia się traw lub pełnia pączkowania roślin motylkowatych. Zapewni to wysoki plon zielonej masy przy zachowaniu wysokiej jakości i zawartości składników pokarmowych.

Zabieg koszenia powinien być wykonywany w godzinach popołudniowych, gdyż jak wskazują badania w tym okresie dnia rośliny cechują się najwyższą koncentracją składników pokarmowych (zwłaszcza węglowodanów).

Na wysoką jakość pasz i skład runi wpływa również wysokość koszenia. Zaleca się koszenie na wysokości od 5 do 8 cm. Pozwala to na prawidłowy odrost runi po zbiorze (szczególnie wrażliwa na niskie koszenie jest lucerna), oraz ograniczenie zanieczyszczeń zielonki.

Koszenie, o ile to możliwe powinno odbywać się wraz z jednoczesnym roztrząsaniem, kondycjonowaniem lub spulchnianiem pokosu. Pozwoli to znacznie przyspieszyć zbiór i ograniczyć straty związane z ubytkami składników pokarmowych w okresie od skoszenia do zbioru. W dobrych warunkach pogodowych wystarczy jeden, dwa zabiegi przetrząsania. Jest to szczególnie ważne dla roślin motylkowych, gdyż ich listki szybko wysychają i stają się łamliwe, przy zbyt intensywnym przetrząsaniu narażamy się na duże straty najwartościowszych części tych roślin.

Stopień podsuszenia zielonki z traw z roślinami motylkowatymi powinien wynosić od 35 do 50% suchej masy (nie powinno się przekraczać tych granic). Taki stopień podsuszenia można osiągnąć po dwudniowym podsuszeniu, a w sprzyjających warunkach nawet po jednym dniu podsuszania.
Badania laboratoryjne wykazują, że jakość kiszonki nie jest uzależniona od sposobu jej zbioru. Tak więc równie dobra jakościowo jest kiszonka z pryzmy jak i kiszonka z beli.

Przy produkcji sianokiszonki w belach bardzo ważnym czynnikiem jest odpowiednie uformowanie wałka. Najlepiej do tego celu wykorzystać zgrabiarki karuzelowe, które równomiernie rozkładają zgrabiany materiał. Przy zgrabianiu mieszanek traw z roślinami motylkowatymi zabieg tym urządzeniem należy wykonywać ostrożnie, najlepiej w godzinach rannych lub wieczorem, aby zapobiec stratom związanym z obłamywaniem podsuszonych listków. Odpowiednie uformowanie wałka w znacznym stopniu ułatwia prawidłowe, równomierne uformowanie beli. Jest to szczególnie ważne dla przechowywania, a w okresie skarmiania łatwiej jest takie bele rozwijać. Przy produkcji sianokiszonki w pryzmach i silosach jest to równie ważne, gdyż pozwala na optymalne rozdrobnienie zielonki i co za tym idzie prawidłowe jej ugniecenie w miejscu składowania.

Ważnym czynnikiem warunkującym jakość kiszonki jest również szybkość jej sporządzenia i przebieg pogody. Silos lub pryzmę należy napełnić jak najszybciej, prawidłowo uformować i okryć (na powierzchni pryzmy lub silosu nie może zatrzymywać się woda, należy zabezpieczyć zakiszany materiał przed dostępem powietrza). Podczas opadów deszczu każdorazowo należy przykryć składowisko folią. Sianokiszonka w belach powinna być owinięta folią jak najszybciej – nie powinno to trwać dłużej niż 2-4 godziny po uformowaniu beli.

Prawidłowo wykonana kiszonka z podsuszonej mieszanki traw z roślinami motylkowatymi bez problemów może być przechowywana nawet ponad rok, konieczna jest do tego jednak prawidłowa lokalizacja składowiska bel czy pryzmy. W tym celu należy spełnić następujące warunki:
• sianokiszonkę powinno składować się na utwardzonym placu, wolnym od roślinności;
• bele, silos lub pryzma muszą być zabezpieczone przed dostępem wody;
• składowisko powinno być chronione przed wszelkimi uszkodzeniami mechanicznymi (każde uszkodzenie należy jak najszybciej usunąć).

Najwięcej strat składników pokarmowych wynikających z wtórnej fermentacji powoduje nieprawidłowe skarmianie kiszonki. Proces zakiszania trwa z reguły 6-8 tygodni. Nie należy więc rozpoczynać skarmiania wcześniej. Rozpoczętą kiszonkę z beli, czy pryzmy należy systematycznie skarmiać aż do jej wybrania. Sianokiszonkę należy pobierać równomiernie z całego przekroju pryzmy czy z silosu.

Dobrze wykonana pasza z dobrego surowca jest gwarantem sukcesu żywieniowego i pozwala osiągać wysokie wydajności. Mieszanki traw z roślinami motylkowatymi przy zastosowaniu wszystkich rygorów agrotechnicznych są z pewnością świetnym materiałem na sianokiszonkę.

Opracował: mgr inż. Michał Gąsowski