Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Szczególnie wartościowe gatunki traw i roślin motylkowatych drobnonasiennych – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Szczególnie wartościowe gatunki traw i roślin motylkowatych drobnonasiennych


Print Friendly, PDF & Email

Tymotka łąkowa — występuje na glebach mineralnych, średnio zwięzłych oraz torfowych. Lubi stanowiska żyzne, umiarkowanie wilgotne i wilgotne, dobrze znosi zalewy. Jest trawą o bardzo wysokich walorach pokarmowych i smakowych. Może być stosowana na łąki i pastwiska.

Wyczyniec łąkowy — powszechnie występuje na łąkach trwałych i żyznych. Lubi stanowiska wilgotne i zalewane (duże wymagania wilgotnościowe). Szczególnie dobrze rozwija się na madach i torfach. Jest trawą wysoko wartościową i dobrze wartościową. Przydatna jedynie na łąki, z powodu słabej odporności na podgryzanie i wydeptywanie oraz wczesnego zakwitania.

Kostrzewa łąkowa — rośnie na glebach żyznych i wilgotnych. Jest jedną z najbardziej wartościowych traw pastewnych, równie przydatna na łąki jak i na pastwiska. Powszechnie stosowana do obsiewu trwałych użytków zielonych.

Życica trwała (rajgras angielski) — jest przeznaczona wyłącznie na gleby mineralne. Lubi siedliska umiarkowanie wilgotne, nie zakwaszone. Na glebach słabszych utrzymuje się 2-3 lata. Jest uznawana za najlepszą trawę pastewną o wysokich walorach smakowych i odżywczych.

Życica wielokwiatowa — w polskich warunkach jest to trawa jednoroczna, rzadko wieloletnia. Lubi siedliska ciepłe, żyzne, średnio uwilgotnione o dobrej strukturze. Jest trawą wysoko plonującą o bardzo dobrej wartości pokarmowej, jest chętnie zjadana przez zwierzęta.

Kupkówka pospolita — trawa wysokiej konkurencyjności, powszechnie występuje na glebach umiarkowanie wilgotnym i suchych glebach mineralnych i torfowych. Odpowiednio wcześnie skoszona daje dobre plony o wysokiej wartości pokarmowej. Stosuje się ją na łąki i pastwiska trwałe.

Wiechlina łąkowa — bardzo rozpowszechniona trawa, praktycznie na wszystkich siedliskach. Występuje zarówno na terenach suchych jak i na wilgotnych, dobrze znosi krótki zalew. Najlepiej rozwija się na glebach organicznych. Jest to wysoko wartościowa, plenna trawa pastwiskowa i łąkowa. Z powodzeniem zastępuje życicę trwałą, która wrażliwsza jest na warunki klimatyczne i glebowe.

Lucerna — występuje na glebach średnio zwięzłych, zasobnych w wapń. Nie spotyka się na glebach kwaśnych, nadmiernie uwilgotnionych, dobrze znosi dłuższe okresy suche. Daje wysokie plony o dobrej wartości pokarmowej. Zaleca się siew wraz z trawami i użytkowanie wyłącznie kośnie, gdyż słabo znosi przygryzanie i przydeptywanie.

Koniczyna łąkowa (czerwona) — roślina rosnąca na glebach strukturalnych żyznych i zasobnych w wapń, umiarkowanie wilgotnych. Jest to roślina o wysokiej wartości pokarmowej, dająca wysokie plony świeżej masy. Zaleca się ją wysiewać z innymi trawami na użytki przemienne lub na łąki.

Koniczyna biała — roślina bardzo rozpowszechniona, charakteryzująca się dużą zdolnością przystosowawczą do różnych warunków klimatycznych i glebowych, źle znosi jedynie jałowe piaski i zbyt mokre gleby. Posiada bardzo wysokie walory pastewne. Świetnie wykorzystuje nawożenie organiczne.