Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Renowacja metodą nawożenia i herbicydów selektywnych – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Renowacja metodą nawożenia i herbicydów selektywnych


Print Friendly, PDF & Email

Inną, również godną uwagi metodą, jest renowacja przez nawożenie z użyciem herbicydów selektywnych. Dzięki nawożeniu mineralnemu i naturalnemu stymuluje ona wzrost plonów z jednoczesną eliminacją chwastów dwuliściennych i ziół. Zastosowanie tej metody jest zasadne jednak, tylko gdy spełnione są poniższe warunki:

  • udział chwastów i ziół w pokryciu runi zawiera się w granicach 30-50%;
  • udział traw wysokich jest wyższy niż 10%;
  • udział roślin motylkowatych jest bardzo mały lub w ogóle nie występują one w runi;
  • łąka lub pastwisko ma wyrównaną powierzchnię, a ruń jest co najmniej średnio zwarta.

Najodpowiedniejszymi herbicydami do stosowania na łąki i pastwiska są:

Aminopielik D — stosuje się go w dawce 3-4 l/ha, w zależności od rodzaju i ilości zwalczanych chwastów. Stosuje się m.in. do zwalczania niektórych gatunków sitów i jaskrów, gwiazdnicy pospolitej, pokrzywy, babki zwyczajnej, komosy białej, ostrożnia polnego, rdestów, rumianu polnego, rumianka pospolitego, szczawiu polnego, tasznika pospolitego, mniszka pospolitego, mlecza polnego. Okres karencji na ten środek wynosi 21 dni od zastosowania.

Starane 250 — stosuje się go w dawce 1-2 l/ha, w zależności od rodzaju i ilości zwalczanych chwastów. Stosuje się m.in. do zwalczania pokrzywy zwyczajnej, gwiazdnicy pospolitej, mniszka pospolitego, rdestów, niektórych gatunków szczawi, skrzypu polnego, ostrożnia polnego, rumianu polnego, rumianka pospolitego, tasznika pospolitego. Okres karencji na ten środek wynosi 4 dni od zastosowania.

Mieszanina Aminopielika D i Starane 250 daje również bardzo dobre efekty. Dawka Starane 250 EC 0,6-0,8 l/ha + Aminopielik D 450 2 l/ha.