Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Przykładowe mieszanki traw na łąki i pastwiska – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Przykładowe mieszanki traw na łąki i pastwiska


Print Friendly, PDF & Email

Mieszanki na gleby organiczne o różnym uwilgotnieniu

W odnawianiu użytków zielonych ważny element stanowi zastosowana mieszanka traw. Jeżeli chodzi o gleby mineralne na rynku istnieje bogata oferta nasion. Sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana w przypadku do gleb organicznych. Poniżej prezentowane są dwie mieszanki traw na torfy:

– o uregulowanych stosunkach wodnych*:

Kostrzewa łąkowa – 30%
Tymotka łąkowa – 15%
Wiechlina łąkowa – 15%
Kostrzewa czerwona – 30%
Koniczyna biała – 10%

Zalecana norma wysiewu tej mieszanki to 35 kg/ha, zalecane nawożenie (mineralne i naturalne) to: 180-240 kg N/ha, 100 kg P2O5/ha, 160-200 kg K2O/ha. Jest to mieszanka trwała wymagająca optymalnego uwilgotnienia siedliska. Ważna jest tu więc dbałość o urządzenia melioracyjne (jazy, zastawki) i prawidłowe regulowanie spiętrzenia wody.

– o nieuregulowanych stos. wodnych*:

Mozga trzcinowata – 8%
Koniczyna czerwona – 6%
Kostrzewa trzcinowata – 15%
Mietlica biaława – 2%
Koniczyna szwedzka – 9%
Wyczyniec łąkowy – 15%
Kostrzewa łąkowa – 25%
Wiechlina łąkowa – 20%

Zalecana norma wysiewu tej mieszanki to 32 kg/ha, zalecane nawożenie (mineralne i naturalne) to: 180-240 kg N/ha, 100 kg P2O5/ha, 160-200 kg K2O/ha. Jest to mieszanka trwała przygotowana na siedliska o nadmiernym uwilgotnieniu.

Przykładowe mieszanki traw na łąki i pastwiska na gruntach mineralnych

Na glebach mineralnych średnio zwięzłych, niezakwaszonych i niezalewanych w warunkach okresowej suszy bardzo dobre efekty produkcyjne daje mieszanka lucerny z tymotką łąkową, kostrzewą łąkową lub rajgrasem wyniosłym. Siew zaleca się wykonać w drugiej połowie kwietnia w dawce 16-20 kg lucerny na 1 ha z dodatkiem 6-8 kg wyżej wymienionych traw. Przedsiewnie powinno się zastosować 80-110 kg N ha, 50-110 kg P2O5/ha, 55-190 kg K2O/ha, w zależności od zasobności gleby. W późniejszych latach użytkowania przedsiewnie i po I i II pokosie powinno się zastosować ok. 40 kg N/ha oraz rocznie 30-100 kg P2O5/ha i 70-170 kg K2O/ha.
Wysokie walory pokarmowe oraz wysoki plon może również przynieść mieszanka łąkowa na żyzne gleby mineralne o uregulowanych stosunkach wodnych, w skład której wchodzą następujące trawy*:

Kostrzewa łąkowa – 26%
Tymotka łąkowa – 11%
Życica trwała – 41%
Życica wielokwiatowa – 14%
Koniczyna biała – 8%

Bardzo dobre efekty pastwiskowe na glebach lekkich mineralnych, na siedliskach suchych daje następująca mieszanka traw*:

Kostrzewa łąkowa – 20%
Kupkówka pospolita – 10%
Wiechlina łąkowa – 10%
Koniczyna biała – 15%
Tymotka łąkowa – 5%
Kostrzewa czerwona – 20%
Lucerna nerkowata – 7%
Życica trwała – 13%

Norma wysiewu tej mieszanki to 39 kg/ha.

Mieszanka ta ma następujące wymagania pokarmowe: 150-200 kg N/ha, 80 kg P2O5/ha
i 80-100 kg K2O/ha.

————————————-
* Składy mieszanek traw opracowane przez dr. hab. Kazimierza Grabowskiego (Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie).