Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Niedoceniona do końca lucerna – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Niedoceniona do końca lucerna


Print Friendly, PDF & Email

Jest to jedna z najcenniejszych roślin pastewnych, odpornych na suszę, udająca się na różnych glebach, byle niezbyt piaszczystych, czy podmokłych. Odpowiednio posiana i odpowiednio użytkowana lucerna przez 3-4 lata daje 15-25% więcej paszy o większej zawartości białka, niż koniczyna. W suchym roku lucerna daje plon około 400 dt, w wilgotnym 500-600 dt zielonej masy. Jest rośliną wieloletnią, użytkowaną 4-5 lat, dającą rocznie 3-4 pokosy doskonałej zielonki, przydatnej do bezpośredniego skarmiania, wysuszenia lub zakiszenia. Po skoszeniu szybko odrasta, lecz nie znosi wypasania (wrażliwa na przydeptywanie i przygryzanie). Po wyoraniu lucernika, w korzeniach zostaje średnio 150-200 kg azotu. Rozkładające się korzenie polepszają strukturę gleby, dlatego plon roślin uprawianych po lucernie jest znacznie wyższy.

Lucerna daje największe plony białka, wynoszące 800-1500 kg z 1 ha. Aby uzyskać z innych roślin tyle białka, co z lucerny, trzeba by przeznaczyć znacznie więcej pola, np.: pod koniczynę – 1,6 ha, pod łąkę – 2,6 ha, a pod owies – 4,4 ha. Również pod względem plonu jednostek pokarmowych nie ustępuje innym roślinom pastewnym.

Lucerna wymaga jednak gleb zasobnych, gdyż na piaszczystych i kwaśnych słabo plonuje. Jest najwrażliwsza, ze wszystkich u nas uprawianych roślin, na kwaśne gleby. Poza tym lucerna nie udaje się na glebach zbyt wilgotnych, gdzie występuje wysoki poziom wody gruntowej. Z uwagi na wysokie wymagania dotyczące odczynu gleby (pH), należy przy zakładaniu lucernika wybierać pola o glebie mającej odczyn zbliżony do obojętnego (pH 6,7-7,2). Gleby lekko kwaśne zaleca się wapnować, przynajmniej pół roku przed siewem lucerny lub pod przedplon. Nawozy fosforowe lub potasowe stosuje się przed siewem w ilościach około 80 kg P2O5 i 100 kg K2O na ha. Taką samą dawkę trzeba zastosować w drugim roku użytkowania. Na uboższych glebach plon lucerny znacznie podnoszą nawozy organiczne, dlatego przedplon warto dobrze zasilić obornikiem. Na polach, gdzie nie uprawiano lucerny lub nostrzyka, stwierdza się często brak w glebie właściwych szczepów bakterii brodawkowych. Wtedy zachodzi konieczność szczepienia nasion szczepionką bakteryjną – Nitraginą. Szczepionkę trzeba rozpuścić w niewielkiej ilości wody i tym roztworem skropić nasiona przed siewem. Wszystkie czynności z Nitraginą należy wykonywać w miejscu ocienionym, gdyż pod wpływem promieni słonecznych bakterie giną. Po siewie lucerna rośnie bardzo wolno. Sprzyja to zachwaszczeniu pól i dlatego korzystnie jest wysiać w roślinę ochronną (np. jęczmień). Nasiona obu gatunków roślin, w ilości 20-22 kg lucerny/ha i około 100 kg jęczmienia/ha należy wymieszać i wysiać razem w pierwszej lub drugiej połowie kwietnia. Roślinę ochronną (jęczmień) z udziałem lucerny najlepiej jest zebrać na kiszonkę w fazie ciastowatej dojrzałości ziarna. Po ścięciu zboża można jeszcze uzyskać jeden odrost lucerny. W latach pełnego użytkowania, lucernę kosi się trzy razy.

Lucerna zasobna jest w witaminy i prowitaminy, zwłaszcza w karoten, cholinę, witaminę K i inne, oraz w wapń, a także w niezbędne dla zwierząt mikroelementy. Wadą jej jest to, że dojrzewając szybko, drewnieje. Z wiekiem zmniejsza się w niej udział liści, a wzrasta ilość łodyg, należy więc kosić ją przed kwitnieniem lub najpóźniej na początku kwitnienia, a przeznaczoną na susz jeszcze wcześniej.

Mieszanka traw z lucerną zapewnia inwentarzowi bardzo smakowitą paszę o wysokim poziomie protein i dobrej strawności. Ze względu na zawartość traw uzyskuje się łatwiejsze zakiszanie produktu. Mieszanka najczęściej składa się z 40-60% lucerny i 40-60% traw. Wiele firm proponuje gotowe mieszanki traw, lecz można z powodzeniem mieszanki tworzyć we własnym zakresie.
Teren Suwalszczyzny usiany jest pagórkami, dolinami, zboczami. Na pagórkowatym terenie, często występuje ziemia gliniasta ale może być także lekka piaszczysta. Na tym ciężkim dla rolnictwa obszarze należałoby zwiększyć uprawę lucerny o przeznaczeniu kośnym, siejąc odpowiednie mieszanki.

Dla dłuższego użytkowania kośnego, na gruntach ornych możemy, posiać mieszankę składającą się z lucerny, tymotki łąkowej i kostrzewy łąkowej. Lucerny nie opłaca się siać zamiast koniczyny na okres 1,5-2 lat. Na glebach pagórkowatych, jeżeli w dolinach jest nadmiar wilgoci, to należy siać mieszankę koniczyny z trawami, a zbocza i górę – mieszanką lucerny z trawami.
Lucerna jest paszą chętnie zjadaną przez wszystkie zwierzęta. Dla bydła należy ją zadawać razem z paszami węglowodanowymi (kukurydza, buraki pastewne). Lucerna nadaje się także dla trzody chlewnej, szczególnie w okresie przed lub na początku okresu zawiązywania pączków.
Biorąc pod uwagę wszystkie zalety lucerny, należałoby ją uprawiać u nas na znacznie większym areale niż dotychczas.

mgr inż. Waldemar Bobin