Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Metody renowacji użytków zielonych – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Metody renowacji użytków zielonych


Print Friendly, PDF & Email

Stan użytków zielonych w Polsce nadal pozostawia wiele do życzenia. Ponad połowa powierzchni polskich łąk i pastwisk jest w stanie złym lub niezadowalającym. Szacuje się ponadto, że 30% z nich stanowią użytki o wysokim stopniu degradacji. Jest to główny powód rzutujący na niską ich wydajność. Plon z zachwaszczonych, porośniętych trawami o małej wartości pokarmowej użytków zielonych jest nawet do 70% niższy niż w przypadku dobrze zagospodarowanych łąk, a biorąc pod uwagę straty składników pokarmowych wskaźnik ten jest jeszcze gorszy. Taki stan jest zazwyczaj skutkiem złej regulacji stosunków wodnych, nieodpowiedniego nawożenia i zaniechania kilku podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych.

Można to łatwo rozpoznać obserwując skład runi łąkowej oraz rodzaj zachwaszczenia. Pojawienie się na łące chwastów takich jak: szczawie, mniszek, czy ostrożeń (chwasty potasolubne) wiąże się zwykle z nieprawidłowym (zbyt wysokim) zastosowaniem płynnych nawozów naturalnych jak gnojowica i gnojówka. Pojawienie się sitów, turzyc, śmiałka darniowego, zanikanie traw szlachetnych i roślin motylkowych jest najczęściej wynikiem złej gospodarki wodnej – zły stan i niedrożność urządzeń melioracyjnych. Zanikanie wartościowych gatunków traw może również oznaczać, że popełniono następujące błędy: zbyt niskie koszenie, niszczenie darni przez częste przejazdy ciężkich maszyn, za późne koszenie I pokosu, długie pozostawianie siana na powierzchni łąki, długotrwałe jednostronne kośne lub pastwiskowe użytkowanie łąk, zwiększanie się powierzchni niedojadów. Są to tylko najczęstsze błędy prowadzące do degradacji, licznych mniejszych nie sposób wymienić.

Zastosowanie tak prostego zabiegu jak wałowanie na glebach torfowych, może dać bardzo dobre efekty i zapobiec degradacji łąk. Wałowanie poprawia podsiąkanie, zapewniając roślinom odpowiedni poziom wody przy starcie wegetacji. Należy jednocześnie pamiętać, że torfy w okresie zimowym unoszą się i rozluźniają swoją strukturę, wolne miejsce zajmuje powietrze – wałowanie przywraca optymalny stan gleby czyniąc ją wiosną gotową do produkcji.