Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Zwalczaj chwasty w ziemniaku – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Zwalczaj chwasty w ziemniaku


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

Na plantacjach ziemniaka, w zależności od siedliska, występuje od 29 do 55 gatunków chwastów. Skład gatunkowy i stopień zachwaszczenia plantacji są uzależnione głównie od czynników klimatycznych i glebowych oraz intensywności zabiegów uprawowych w całym płodozmianie.

Szkodliwość chwastów

Ziemniak jest bardzo wrażliwy na zachwaszczenie. Wynika to z powolnego tempa rozwoju na początku wegetacji oraz z uprawą w szerokiej rozstawie rzędów. Występowanie i szkodliwość ich na plantacji ziemniaka polega na tym, że lepiej wykorzystują składniki pokarmowe, wodę i światło. Utrudniają wzrost i rozwój roślin ziemniaka, co wpływa na ilość i jakość plonu. Straty plonu na skutek zachwaszczenia mogą wynosić od 10 do 70%. Dodatkowo mogą stanowić źródło chorób i szkodników, a pod koniec wegetacji utrudniać zbiór przez zapychanie części roboczych maszyn kopiących oraz wpływać na stopień uszkodzeń, co w konsekwencji powoduje problemy podczas przechowywania. Chwasty zwalcza się głównie metodą mechaniczną i mechaniczno-chemiczną.

Walka mechaniczna z chwastami

Najczęściej w praktyce i na mniejszych plantacjach jest prowadzona metoda mechaniczna polegająca na stosowaniu, od posadzenia do zwierania rzędów ziemniaków, obsypników i bron. Liczba zabiegów mechanicznych przed wschodami wynosi 3-6, a po wschodach 2-3. Odstęp pomiędzy poszczególnymi zabiegami nie powinien przekraczać 6-8 dni. Często trudno z tej metody korzystać, bądź jest to wręcz niemożliwe, bowiem przy zbyt dużej wilgotności gleby uprawki powodują jej zbrylenie, a przy niedoborze wilgotności – nadmierne przesuszenie. Ponadto wykonywane uprawki powodują uszkadzanie wschodzących roślin ziemniaka, szybszy rozkład substancji organicznej, ugniatanie gleby i przenoszenie chorób wirusowych i bakteryjnych przez maszyny. Przy tej metodzie największą skuteczność wynoszącą nawet 95% uzyskuje się, gdy chwasty są w fazie siewek.

Metoda mechaniczno-chemiczna

W tej metodzie herbicydy stosuje się po ostatecznym uformowaniu redlin. Jak się powszechnie ocenia jest ona najskuteczniejsza, a dodatkową zaletą są mniejsze nakłady związane z zużyciem energii. Najczęściej zabiegi herbicydowe stosuje się w dwóch terminach: przed wschodami i po wschodach ziemniaka.

Po wschodach – należy zwrócić szczególnie uwagę na fazę rozwojowa ziemniaka, gdyż zabieg powinien być zastosowany nie później niż do czasu zwierania rzędów, by środek mógł dotrzeć do chwastów bez zatrzymywania się na roślinach ziemniaka. Ważna jest również faza rozwojowa chwastów, im są mniejsze tym łatwiejsze do zwalczenia. Na glebach ciężkich i zwięzłych należy zawsze stosować wyższe z zalecanych dawek. Stosowanie herbicydów po wschodach jest bardzo ważne, gdyż w wyniku zwalczania chwastów w tym terminie nie dopuszczamy do tzw. zachwaszczenia wtórnego, które występuje pod koniec wegetacji i utrudnia zbiór ziemniaków. Pamiętajmy aby zawsze przy stosowaniu herbicydu przeczytać etykietę – instrukcję stosowania dopuszczonych do obrotu i stosowania środków. Informacje o środkach dopuszczonych do obrotu znajdują się na stronie MRiRW pod adresem http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Produkcja-roslinna/Ochrona-roslin/ i w Zaleceniach Ochrony Roślin, IOR Poznań. Nie wolno używać środków nieznanego pochodzenia oraz bez opisu ich stosowania.

Herbicydy zalecane do stosowania na plantacjach ziemniaka (wg dr inż. M. Pawińska, IHAR-PIB ZNiOZ w Boninie, Ochrona Ziemniaka 2011)

Nazwa handlowa
Substancja aktywna
Dawka na 1 ha
Uwagi
Po posadzeniu ziemniaka
Jednoroczne chwasty dwuliścienne i jednoliścienne
Afalon Dyspersyjny 450 SC + Command 480EC
linuron, chlomazon
1,0 l +0,2 l
Stosować po ostatecznym ukształtowaniu redlin, do 3 dni dla podkiełkowanych. Odmian b. wczesnych i wczesnych, dla pozostałych do 10 dni
Command 480 EC
chlomazon
0,2 l
Harrier 295 ZC
chlomazon+linuron
1,5-2,0 l
Racer 250
flurochloridon
2,0-3,0 l
Racer 250 EC+Sencor 70WG
flurochloridon, metrobuzyna
1,5-2,0 l +0,5 kg
Reactor 360 CS
chlomazon
0,2-0,25 l
Przed wschodami ziemniaka
Jednoroczne chwasty dwuliścienne
Afalon Dyspersyjny 450 EC
linuron
1,5-2,0 l
Stosować po ostatecznym ukształtowaniu redlin
Chwastox Extra 300 SL
MCPA
4,0 l
Koral 70 WG
metrybuzyna
0,75-1,0 kg
Mistral 70 WG
metrybuzyna
0,75 kg
Sencor 70 WG
metrybuzyna
0,75-1,0 kg
Jednoroczne chwasty dwuliścienne i niektóre jednoliścienne
Koral 70 WG
metrybuzyna
0,75 -1,0 kg
Stosować po ostatecznym ukształtowaniu redlin
Plateen 41,5 WG
metrybuzyna + flufenacet
2,0 kg
Sencor 70 WG
metrybuzyna
0,75-1,0 kg
Stomp 330 EC
pendimetalina
3,5-5,0 l
Stomp 330 EC + Afalon Dyspersyjny 450 SC
pendimetalina, linuron
3,0-5,0+2,0 l
Jednoroczne i wieloletnie chwasty dwuliścienne
Roundup 360 SL
glifosat
2,0 l
Stosować do 3 dni przed wschodami ziemniaka
Po wschodach ziemniaka
Jednoroczne chwasty dwuliścienne
Basagran 480SL
bentazon
3,0 l
Stosować gdy ziemniaki osiągnęły wysokość 10-15 cm.
Basagran 480 SL+ Sencor 70 WG
bentazon, metrybuzyna
1,25+0,25-0,3 kg
Koral 70 WG
metrybuzyna
0,5 kg
Gdy rośliny osiągnęły wysokość 13-15 cm, a chwasty nie są wyższe niż 3-4 cm
Sencor 70 WG
metrybuzyna
0,5 kg
Mistral 70 WG
metrybuzyna
0,5 kg
Gdy ziemniaki osiągnęły 8-10 cm, a chwasty nie wyższe niż 3 cm.
Jednoroczne chwasty dwuliścienne i niektóre jednoliścienne
Koral 70 WG
metrybuzyna
0,5 kg
Gdy ziemniaki osiągnęły 13-15 cm
Sencor 70 WG
metrybuzyna
0,5 kg
Titus 25 WG + Sencor 70 WG + Trend 90 EC
Rimsulfuron, metrybuzyna
40g-50g+ 0,25-0,3 kg + 0,1%
Gdy chwasty 1-liścienne są w fazie 2-3 liści, a chwast 2-liścienne w fazie 2-6 liści, ziemniaki osiągnęły wysokość 15 cm.
Chwasty jednoliścienne
Perz właściwy
Agil 100 EC
propachizafop
1,25-1,5 lub 2×0,6 l
Stosować po wschodach ziemniaka przed zakryciem międzyrzędzi w fazie perzu 2-4 liści.Przy stosowaniu Targi perz w fazie 4-6 liści.
Focus Ultra 100 EC
cykloksydym
3,0 l
Fusliade Forte 150 EC
fluazyfop-P-butylowy
2,0-2,5 l
Leopard 05 EC
chizalofop-P-etylowy
2,0-3,0 l
Pilot 10 EC
chizalofop-P-etylowy
1,0-1,5 l
Targa 10 EC
chizalofop-P-etylowy
1,0-1,5 l
Targa Super 05 EC
chizalofop-P-etylowy
2,0-3,0 l
Titus 25 WG+Trend 90 EC
rimsulfuron
60 g+ 0,1% lub 2x po 30 g + 0,1%
Po wschodach ziemniaka, gdy rośliny perzu osiągnęły 15-25 cm wysokości
Prosowate
Agil 100 EC
propachizafop
0,6-0,8 l
Stosować po wschodach ziemniaka przed zakryciem międzyrzędzi.
Focus Ultra 100 EC
cykloksydym
1,5 l
Fusilade Forte 150 EC
fluazyfop-P-butylowy
0,75-1,0 l
Leopard 05 EC
chizalofop-P-etylowy
0,75-1,5 l
Pilot 10 EC
chizalofop-P-etylowy
0,4-05 l
Targa 10 EC
chizalofop-P-etylowy
0,4-0,5 l
Targa Super 05 EC
chizalofop-P-etylowy
1-1,5 l
Titus 25 WG + Trend 90EC
rimsulfuron
30 g + 0,1%
 

Eugeniusz Stanisław Stefaniak