Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Wpływ przebiegu wegetacji na plonowanie rzepaku w roku 2017 – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Wpływ przebiegu wegetacji na plonowanie rzepaku w roku 2017


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email
Plantacje rzepaku ozimego w naszym województwie odnotowane zostały w 11 powiatach, bez powiatu augustowskiego, grajewskiego i sejneńskiego. Największa powierzchnia uprawy rzepaku wystąpiła w powiatach: białostockim, bielskim, sokólskim i wysokomazowieckim, a najmniejsza w powiecie kolneńskim, monieckim i suwalskim. Duża ilość opadów, która miała miejsce jesienią 2016 r. oraz na przedwiośniu 2017 r. spowodowała, iż na plantacjach w terenach zagłębionych zaczęły tworzyć się zastoiska wody, co wpłynęło na punktowe wymakanie roślin. Uszkodzenia roślin zaobserwowano w największym stopniu w powiecie siemiatyckim, bielskim i wysokomazowieckim.
Zbiór rzepaku w naszym województwie rozpoczął się 21 lipca a zakończył 19 sierpnia. Wydłużony okres zbiorów rzepaku związany był z występującymi w trakcie żniw opadami deszczu, co powodowało zwiększenie wilgotności nasion i plantatorzy podejmowali decyzje o przesunięciu terminu zbioru.
Dokonana wiosną ocena przezimowania plantacji rzepaku rokowała uzyskanie bardzo wysokich plonów, jednak niekorzystny przebieg wegetacji spowodował jego częściową obniżkę. Problem w pobieraniu składników pokarmowych oraz słaba aktywność pszczół do zapylania roślin dały o sobie znać w trakcie chłodnej wiosny, gdzie kilkakrotnie wystąpiły przymrozki. Tegoroczne masowe występowanie szkodników łuszczynowych zmuszało plantatorów do wykonania kilku zabiegów nalistnych, które nie zawsze dały się wykonać w terminie. Duża część plantacji rzepaku przed zbiorem uległa wylęgnięciu, na skutek przechodzących burz, przez co rzepak, tuż przed rozpoczęciem zbiorów, nierównomiernie dojrzewał.
     Najniższe średnie plony rzepaku odnotowane zostały w powiecie suwalskim – 30 dt/ha, sokólskim – 32 dt/ha i bielskim – 33 dt/ha, a najwyższe, w granicach 42 dt/ha, w powiatach: monieckim, wysokomazowieckim i zambrowskim. Uzyskane najniższe plony wystąpiły na plantacjach, gdzie wiosną znajdowała się niska obsada zdrowych roślin oraz w miejscach kilkukrotnego wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (wiosenne przymrozki, huragan, grad, deszcz nawalny). Na terenie województwa podlaskiego w roku 2017 średni plon rzepaku ozimego został oszacowany na 35,5 dt/ha.
                                                         Krzysztof Kulik
specjalista ds. roślin przemysłowych i okopowych