Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Wpływ przebiegu wegetacji na plonowanie rzepaku ozimego w roku 2019 – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie
Print Friendly, PDF & Email

Plantacje rzepaku ozimego w województwie podlaskim w roku bieżącym odnotowane zostały w uprawie na 10 powiatach, bez powiatu augustowskiego, grajewskiego, sejneńskiego i suwalskiego. Rolnicy gospodarujący w części północnej naszego województwa nie są zainteresowani uprawą rzepaku ozimego, gdyż wiąże się to z dużym ryzykiem jego wymarznięcia, zwłaszcza podczas bezśnieżnych okresów zimowych. Największa powierzchnia uprawy rzepaku wystąpiła w powiatach: białostockim, bielskim, sokólskim
i wysokomazowieckim, a najmniejsza w powiecie kolneńskim, monieckim i siemiatyckim. Wiosną obsada i stan zdrowotny roślin rzepaku rokował dobre plony, co spowodowane było wystąpieniem korzystnych warunków pogodowych podczas jesieni oraz zimy.

Zbiór rzepaku w naszym województwie rozpoczął się 8 lipca a zakończył 3 sierpnia. Wydłużony okres zbiorów rzepaku związany był z występującymi w trakcie żniw lokalnymi opadami deszczu oraz nierównomiernym dojrzewaniem części roślin, gdzie dolna część rośliny późno uzyskała dojrzałość pełną nadającą się do zbioru.

Wygląd i stan zdrowotny rzepaku wczesną wiosną nie budził zastrzeżeń wśród plantatorów do uzyskania zadowalających plonów. Problemem jednak stała się pogoda, gdyż rośliny wiosną późno weszły w okres pełnej wegetacji, na skutek dużych wahań temperatur pomiędzy dniem a nocą. Nocne spadki temperatur poniżej 0oC powodowały deformacje roślin i rozrywanie łodyg oraz utrudnienia w pobieraniu składników pokarmowych z gleby. Dodatkowo na zniżkę plonu wpłynęła susza i wysoka temperatura w miesiącu czerwcu, co spowodowało iż rośliny rzepaku w sposób naturalny broniły się przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi poprzez ograniczenie ilości łuszczyn i znajdujących się w nich nasion. Również podobnie jak w roku ubiegłym nastąpiło wysokie nasilenie szkodników łuszczynowych, których termin zwalczania jest utrudniony ze względu na wysokie już rośliny. Z kolei przebieg letniej wegetacji roślin z małymi ilościami opadów deszczu nie wpłynął na znaczne zagrożenie spadku plonowania ze strony wystąpienia chorób grzybowych.

Najniższe średnie plony rzepaku odnotowane zostały w powiecie bielskim, hajnowskim i zambrowskim a najwyższe, powyżej średniej wojewódzkiej, w powiecie łomżyńskim, monieckim, sokólskim i wysokomazowieckim.

Na terenie województwa podlaskiego w roku 2019 szacunkowy średni plon rzepaku ozimego został oszacowany na 31 dt/ha.

 

                                                                                              Krzysztof Kulik