Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Wpływ przebiegu wegetacji na plonowanie rzepaku ozimego w roku 2018 – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Wpływ przebiegu wegetacji na plonowanie rzepaku ozimego w roku 2018


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

Plantacje rzepaku ozimego w naszym województwie odnotowane zostały w uprawie na 11 powiatach, bez powiatu augustowskiego, grajewskiego i sejneńskiego. Największa powierzchnia uprawy rzepaku wystąpiła w powiatach: białostockim, bielskim, sokólskim i wysokomazowieckim, a najmniejsza w powiecie kolneńskim, monieckim i suwalskim. Obfite opady deszczu, które wystąpiły jesienią 2017 r. oraz na przedwiośniu 2018 r. spowodowały, iż na niektórych plantacjach obsada roślin została znacznie przerzedzona. Również kilkakrotne gwałtowne spadki temperatury powietrza w okresie zimowym, bez odpowiedniej grubości okrywy śnieżnej, negatywnie odbiły się na przezimowaniu rzepaku. Wiosną uszkodzenia roślin zaobserwowano w największym stopniu w powiecie monieckim, wysokomazowieckim i zambrowskim.

Zbiór rzepaku w naszym województwie rozpoczął się 7 lipca a zakończył 6 sierpnia. Wydłużony okres zbiorów rzepaku związany był z występującymi w trakcie początku żniw opadami deszczu oraz znacznym zachwaszczeniem plantacji na skutek zmniejszonej obsady roślin.

Dokonana wiosną ocena przezimowania plantacji rzepaku rokowała uzyskanie przeciętnego plonu, jednak niekorzystny przebieg wegetacji spowodował jego obniżkę. Problemem stało się przyspieszenie wegetacji przez co rośliny nie zdążyły wykształcić odpowiedniej liczby rozgałęzień bocznych. Przed rozpoczęciem żniw na plantacjach zaobserwowano duże nasilenie szkodników łuszczynowych, a przed samym zbiorem częściowe osypywanie się nasion na skutek niekorzystnych warunków pogodowych (wysoka temperatura połączona z opadami deszczu).

Najniższe średnie plony rzepaku odnotowane zostały w powiecie białostockim, hajnowskim i suwalskim – 20 dt/ha oraz siemiatyckim – 24 dt/ha a najwyższe, w granicach 36 dt/ha, w powiecie wysokomazowieckim oraz lekko powyżej 30 dt/ha w powiatach kolneńskim i łomżyńskim.

Na terenie województwa podlaskiego w roku 2018 średni plon rzepaku ozimego został oszacowany na 26,5 dt/ha i jest o 20% niższy od plonu z roku ubiegłego.

 

Krzysztof Kulik