Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Ocena przezimowanie rzepaku ozimego – WIOSNA 2016 – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Ocena przezimowanie rzepaku ozimego – WIOSNA 2016


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

Miniona zima w województwie podlaskim charakteryzowała się dużymi wahaniami temperatur oraz brakiem okrywy śnieżnej podczas wystąpienia ujemnych temperatur. Warunki te spowodowały znaczące straty w uprawach rzepaku ozimego. Przeprowadzono ocenę przezimowania rzepaku ozimego w województwie podlaskim w sezonie 2015/2016. Ocenie poddano ok. 40% zasiewów rzepaku.

Rozpoczęta w dniu 18 marca br. powolna wegetacja pozwoliła doradcom terenowym Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie na dokonanie oceny stopnia przezimowania. Przeprowadzona ocena przezimowania stanu plantacji rzepaku ozimego w skali 5 stopniowej została średnio oceniona na 2,40 – jako mierna. Wskaźnik ten jest o 1,60 gorszy od roku ubiegłego.

przezimowanie 2016

Na wynik oceny przezimowania ma wpływ wiele czynników. Wśród nich te, na które plantator ma decydujący wpływ, ale są i te, na które nie ma większego wpływu jak chociażby panujące w danym okresie warunki klimatyczne. Stąd aby ocena wypadła pomyślnie plantator powinien mieć świadomość i podjąć odpowiednie działania już w okresie letnio-jesiennym poczynając od przygotowania odpowiedniego stanowiska poprzez właściwą agrotechnikę, by rośliny weszły w okres zimowy dobrze przygotowane.

W okresie letnim 2015 roku z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe spowodowane suszą nastąpiło pewne opóźnienie siewów rzepaku. Dlatego w optymalnym terminie dla naszego regionu tj. do 10 sierpnia rolnicy obsiali tylko ok. 18,6% plantacji, ok. 51,2% w okresie 11-20 sierpnia (termin przekroczony) a ok. 30,2% do 30 sierpnia (termin opóźniony).

Do siewu wykorzystano materiał kwalifikowany. Były to ok. 30% odmiany populacyjne, a w 70% – mieszańcowe. Odmiany mieszańcowe, w stosunku do populacyjnych, posiadają lepszy początkowy wigor i są odporniejsze na czynniki stresowe (późna orka lub siew, susza, niskie temperatury) występujące w czasie siewu i rozwoju roślin, stąd w naszych warunkach są zalecane. Na plantacjach obsianych w terminie optymalnym, z powodu suszy wschody i początkowy wzrost roślin był niezbyt równomierny. Najlepsze wschody roślin były na plantacjach, które zostały wysiane na glebach lżejszych i przepuszczalnych w terminie ok. 30 sierpnia. Na glebach cięższych wschody roślin były nierównomierne i wyglądały słabiej z powodu braku uwilgotnienia gleb i prawidłowego doprawienia gleby do siewu.

JESIEŃ 2015

Warunki pogodowe jakie wystąpiły jesienią 2015 r. (aż do 28 grudnia) sprzyjały wzrostowi i rozwojowi roślin. Dzięki takim warunkom rzepak nawet ten późno wysiany, wszedł w okres zimowego spoczynku w fazie 8-10 liści. Jesienią 2015 r. na ocenianych plantacjach odnotowano korzystną obsadę wynoszącą średnio ok. 48 roślin/m2.

Panująca jesienią 2015 r. ciepła i umiarkowanie wilgotna pogoda, z temperaturami w ciągu dnia powyżej 80C oprócz dobrych warunków dla wzrostu i rozwoju roślin, stwarzała także dogodne warunki dla rozwoju chorób grzybowych. Dlatego na 57% ocenianych plantacji, rolnicy zdecydowali się na zastosowanie fungicydu typu regulator wzrostu, dzięki czemu rośliny mogły być dobrze przygotowane w okres zimowania. Rozety roślin miały pokrój płaski, stożek wzrostu wciągnięty a korzeń zgrubiały.

WIOSNA 2016

Wiosną 2016 r. na skutek wypadnięcia części roślin odnotowano obsadę średnio ok. 29 roślin/m2. Najniższą obsadę wiosną (19 i 20 roślin/m2) odnotowano na terenie powiatu: sejneńskiego i zambrowskiego. Najwyższą zaś obsadę (32 i 33 roślin/m2 ) odnotowano w powiecie: białostockim i hajnowskim.

Brak okrywy śnieżnej, podczas wystąpienia spadków temperatury do ok. -200C i wystąpienie silnych, suchych wiatrów w I dekadzie stycznia spowodowało znaczne wymarznięcia i wysmalania roślin. Zjawisko to w największym stopniu dotknęło plantacje z opóźnionymi wschodami, gdzie rośliny były jeszcze słabo wykształcone (poniżej 6 liści) i nie miały odpowiedniego czasu na zahartowanie się przed przyjściem silnych mrozów.

Dokonana ocena przezimowania rzepaku ozimego na powierzchni 3989 ha, stanowiła ok. 40%  całości zasiewów rzepaku w województwie podlaskim w sezonie 2015/2016.

przezimowanie 2015 1

Na 1098 ha tj. 27,52% ocenianych powierzchni oprócz powiatu kolneńskiego, sejneńskiego i suwalskiego odnotowano obsadę mierną na skutek częściowego wymarznięcia i wysmalania roślin. Mimo miernej obsady plantacje rolnicy pozostawili.

W przeprowadzonych ocenach obsady roślin na 1m2 oceny bardzo dobrej nie odnotowano na żadnej plantacji, a w roku ubiegłym wynosiła ona 19,1%.

Największą powierzchnię – 1115 ha (27,95%) i 1098 ha (27,52%) stanowiły plantacje z obsadą na 1m2 oceniane jako dostateczne i mierne. W stosunku do roku ubiegłego jest to wzrost o 21,45% i 25,82%.

Plantacje ocenione jako dość dobre stanowiły 16,87%, tj. 673 ha. W roku ubiegłym – 23,1%. Ocenę dobrą odnotowano na powierzchni 155 ha tj. 3,89% . W roku 2015 – 49,5%.

Powierzchnia odorana w ilości 948 ha stanowiła 23,77% ocenianej powierzchni. W roku 2015 stanowiła zaledwie 0,1%, tj. 5 ha. Przyczyną odorania plantacji w roku bieżącym było wymarznięcie i wysmalenie roślin.

Na dzień 29.03.2016 r. wszystkie oceniane plantacje zostały zasilone pierwszą regeneracyjną dawką azotu.

Z przeprowadzonej oceny przezimowania wynika, że rzepak ozimy w województwie podlaskim w sezonie 2015/2016 źle przezimował.

Najczęstsze powtarzające się przyczyny słabego stanu plantacji to:

  • Brak dotrzymania optymalnego terminu siewu rzepaku dla naszego regionu ok. 10 sierpnia.
  • Brak prawidłowego doboru odmian o podwyższonej odporności na przemarzanie i choroby – zwłaszcza odmian mieszańcowych.
  • Pomijanie lub odkładanie zabiegu zwalczającego chwasty w okresie letnio-jesiennym na okres wiosenny (który powinien być raczej jako korygujący) powoduje, że chwasty konkurują w początkowy okresie wzrostu i rozwoju roślin rzepaku o wodę, światło i składniki pokarmowe obniżając tym samym kondycję roślin.
  • Brak zastosowania jesienią fungicydu typu regulatora wzrostu mającego wpływ dodatni na przygotowanie roślin rzepaku do lepszego przezimowania (skrócenie stożka wzrostu, zgrubienie korzenia).
  • Brak uregulowanego odczynu gleb i stosowania zbilansowanego nawożenia mineralnego w oparciu o mapy zasobności gleb.
  • Pomijanie jesiennego nawożenia mikroelementami, zwłaszcza borem i siarką, co powoduje obniżenie zimotrwałości roślin rzepaku.
  • Zbyt późne reagowanie i dostarczenie mikroelementów, objawiające się na roślinach ich brakiem.
  • Stosowanie płodozmianu uproszczonego.
  • Stosowanie tradycyjnej uprawy roli podczas powtarzających się w okresach letnio-jesiennych niedoborach wody, zamiast uprawy uproszczonej, pozwalającej na ograniczenie strat zasobów wodnych.

Krzysztof Kulik