Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Przezimowanie rzepaku ozimego w woj. podlaskim w roku 2020 – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie
Print Friendly, PDF & Email

Ubiegła zima w naszym województwie nie spowodowała istotnych strat dotyczących właściwego przezimowania plantacji roślin rzepaku ozimego, jedynie duże ilości opadu deszczu w okresie jesiennym spowodowały, iż część roślin wypadła, co dało się zauważyć na uwrociach i zagłębieniach gruntu. Miesiącami obfitymi w deszcz były grudzień i luty, gdzie średnia miesięczna ilość opadu przekroczyła 40 mm. Znaczące ilości deszczu spowodowały, iż na przedwiośniu wystąpiło punktowe wymakanie roślin i w skali całego województwa podlaskiego powierzchnia strat w obsadzie roślin kształtowała się w granicy 0,5%.
Przeprowadzona przez specjalistów ds. produkcji roślinnej PODR w Szepietowie ocena przezimowania stanu plantacji rzepaku ozimego wiosną 2020 roku w skali 5 -stopniowej została średnio oceniona na 4,1° – jako dobra. Wskaźnik ten jest o 0,2° lepszy od roku ubiegłego.
Do dobrego przezimowania rzepaku nie wystarczą tylko sprzyjające warunki pogodowe, również należy pamiętać o zachowaniu zasad prawidłowej agrotechniki, mającej istotny wpływ na właściwy pokrój roślin, dzięki czemu rzepak w okres zimowego spoczynku wejdzie dobrze przygotowany.
Żniwa i okres pożniwny w roku 2019 charakteryzował się niskim uwilgotnieniem gleb, co utrudniło właściwe doprawianie roli pod zasiew rzepaku ozimego. Sytuacja poprawiła się znacząco od 10 sierpnia i wtedy większość rolników zdecydowała się na wczesny wysiew nasion w terminie jeszcze przed 15 sierpnia, co w porównaniu do lat wcześniejszych stało się niespotykanym zjawiskiem. Decyzja o wczesnym siewie rzepaku okazała się korzystana, gdyż rośliny dobrze wykorzystały wilgotną glebę i wschody przebiegły bez żadnych zakłóceń. W optymalnym terminie dla naszego regionu tj. do 20 sierpnia rolnicy obsiali ok. 77,5% plantacji, ok. 18,5% w okresie 21-25 sierpnia (termin przekroczony) a tylko 4% do 5 września (termin opóźniony). Do siewu rzepaku wykorzystano w 99% materiał kwalifikowany. Były to ok. 33% odmiany populacyjne, a w 67% – mieszańcowe. Odmiany mieszańcowe w porównaniu do populacyjnych mają lepszy wigor w początkowym okresie wzrostu oraz większą odporność na warunki stresowe.
Ubiegłoroczna jesień korzystnie wpłynęła na wzrost i rozwój roślin rzepaku, poprzez wyższe temperatury powietrza i wystarczającą ilość opadu deszczu. Październik i listopad charakteryzował się średnią miesięczną ilością opadu w granicach 20 mm, natomiast średnia temperatura powietrza w tych miesiącach kształtowała się na poziomie 10°C (październik) i nieco powyżej 5°C (listopad). Rzepak przed wejściem w stan spoczynku zimowego wytworzył wymaganą minimalną ilość liści oraz na wszystkich plantacjach rolnicy zdecydowali się na zastosowanie fungicydu typu regulator wzrostu. Końcowe dni miesiąca listopad charakteryzowały się stopniowym ochłodzeniem i rośliny weszły w stan przezimowania dobrze zahartowane. Jesienią 2019 r. rzepak wszedł w okres zimowego spoczynku w fazie ilości liści w granicach od 10 do 14 sztuk. Na monitorowanych plantacjach odnotowano korzystną obsadę wynoszącą średnio ok. 45 roślin/m2. Wiosną br. na skutek wypadnięcia części roślin obsada kształtowała się na poziomie ok. 41 roślin/m2. Najniższą obsadę wiosną (32-35 roślin/m2) odnotowano na terenie powiatu: białostockiego, hajnowskiego i zambrowskiego, najwyższą zaś obsadę (50 roślin/m2 i powyżej) odnotowano w powiecie bielskim, kolneńskim i wysokomazowieckim.
Okres zimowy dla roślin rzepaku był łagodny, gdyż nie występowały duże wahania temperatur a najniższa temperatura jaką odnotowano w tym czasie nie przekroczyła -10°C. Ostatecznie zima przebiegła bez opadów śniegu dzięki czemu rośliny rzepaku nie uległy zjawisku „wyprzenia”. Podobnie jak w roku ubiegłym wystąpił długi okres przedwiośnia z temperaturami dodatnimi w ciągu dnia i niektórymi nocami z lekkim przymrozkiem. Pełne ruszenie wegetacji w województwie podlaskim nastąpiło w pierwszej dekadzie marca.

Krzysztof Kulik