Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Przezimowanie rzepaku ozimego w woj. podlaskim w roku 2019 – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie
Print Friendly, PDF & Email

Miniona zima na obszarze województwa podlaskiego nie spowodowała znaczących strat dotyczących dobrego przezimowania plantacji rzepaku ozimego, jedynie negatywny wpływ na złe przezimowanie, a tym samym na wypadnięcie części roślin miały miesięczne wysokie ilości opadów deszczu w październiku (ok. 50 mm) oraz w marcu (ok. 40 mm), co spowodowało powstanie zastoisk wodnych na uwrociach i zagłębieniach terenu. Wpłynęło to na punktowe wymakanie roślin, które najbardziej dotknęło powiat bielski, wysokomazowiecki i zambrowski, ale w skali całego województwa powierzchnia tych strat w obsadzie roślin kształtowała się w granicach 1%.

Przeprowadzona przez specjalistów ds. produkcji roślinnej PODR w Szepietowie ocena przezimowania stanu plantacji rzepaku ozimego wiosną 2019 roku w skali 5 -stopniowej została średnio oceniona na 3,90 – jako dobra. Wskaźnik ten jest o 0,80 lepszy od roku ubiegłego.

Aby rzepak dobrze przezimował nie wystarczą tylko sprzyjające warunki pogodowe, również działanie plantatora, poprzez właściwą agrotechnikę, ma korzystny wpływ na pokrój roślin, które w okres zimowego spoczynku wejdą dobrze przygotowane. W czasie siewu rzepaku warunki związane z uwilgotnieniem gleb były korzystne i rolnicy wykorzystali to na dokładną uprawę przedsiewną, dzięki czemu rzepak szybko i równomiernie powschodził. W optymalnym terminie dla naszego regionu tj. do 20 sierpnia rolnicy obsiali ok. 72% plantacji, ok. 24% w okresie 21-25 sierpnia (termin przekroczony) a ok. 4% do 5 września (termin opóźniony). Do siewu rzepaku wykorzystano w 99% materiał kwalifikowany. Były to ok. 34% odmiany populacyjne, a w 66% – mieszańcowe. Odmiany mieszańcowe w porównaniu do populacyjnych mają lepszy wigor w początkowym okresie wzrostu oraz większą odporność na warunki stresowe.

Jesień ubiegłego roku bardzo pozytywnie wpłynęła na wzrost i rozwój roślin rzepaku, poprzez wyższe temperatury powietrza i odpowiednio rozłożone w czasie opady deszczu. Rzepak przed wejściem w stan spoczynku zimowego wytworzył wymaganą ilość liści oraz na wszystkich plantacjach zastosowane zostały fungicydy typu regulator wzrostu. Końcówka jesieni charakteryzowała się stopniowym ochłodzeniem i rośliny weszły w stan przezimowania dobrze zahartowane. Jesienią 2018 r. rzepak wszedł w okres zimowego spoczynku w fazie ilości liści w granicach od 8 do 14 sztuk. Na monitorowanych plantacjach odnotowano korzystną obsadę wynoszącą średnio ok. 44 roślin/m2. Wiosną br. na skutek wypadnięcia części roślin obsada kształtowała się na poziomie ok. 39 roślin/m2. Najniższą obsadę wiosną (33 roślin/m2) odnotowano na terenie powiatu: hajnowskiego i monieckiego, najwyższą zaś obsadę (55 roślin/m2) odnotowano w powiecie bielskim.

Miniona zima dla roślin rzepaku była łagodna, gdyż nie występowały duże wahania temperatur. W styczniu który był najzimniejszym miesiącem nocne spadki temperatur nie przekroczyły -20oC, a dodatkowo podczas najniższych temperatur rośliny miały okrywę śnieżną. Od drugiej połowy lutego rozpoczął się długi okres przedwiośnia z temperaturami dodatnimi w ciągu dnia i niektórymi nocami z lekkim przymrozkiem. Obowiązująca dyrektywa azotanowa spowodowała, iż plantacje rzepaku zostały zasilone pierwszą regeneracyjną dawką azotu dopiero po 1 marca. Ruszenie wiosennej wegetacji roślin rzepaku na obszarze naszego województwa nastąpiło po 23 marca.

 

Krzysztof  Kulik