Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Produkcja ziemniaka w programie Integrowanej Ochrony Roślin – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Produkcja ziemniaka w programie Integrowanej Ochrony Roślin


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

W jaki sposób plantatorzy ziemniaka powinni wdrażać w praktyce zasadę Integrowanej Ochrony Roślin omawiano 12 lipca 2016 r. w Marianowie i Śniadowie na konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa (SITR) Oddział w Białymstoku, Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie oraz Przedsiębiorstwo Handlowo – Produkcyjne Agro-Rolnik Śniadowo.

Podczas konferencji plantatorzy mieli okazje zobaczyć różne odmiany ziemniaka znajdujące się na polu doświadczalnym Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Marianowie. Kierownik Zakładu Doświadczalnego w Marianowie przedstawił uczestnikom konferencji jakie zadania są realizowane przez Zakład w zakresie ziemniaka jadalnego i skrobiowego. Następnie przedstawiciele Zakładu Agronomii Ziemniaka IHAR-PIB Oddział w Jadwisinie omówili sposoby rozpoznawania agrofagów na przykładzie poletek doświadczalnych ziemniaka.

DSC08013

DSC08055

DSC08094

Po zakończonych warsztatach polowych uczestnicy konferencji przemieścili się do sali firmy Agro-Rolnik w Śniadowie gdzie odbyły się wykłady. Wygłoszone referaty dotyczyły tematyki:

  • Integrowana Ochrona w warunkach produkcji ziemniaka w Polsce,
  • Ochrona plantacji ziemniaka przed agrofagami w świetle Integrowanej Ochrony Roślin,
  • Optymalizacja nawożenia, według Integrowanej Ochrony Ziemniaka.

DSC08124

DSC08099

Pozyskana wiedza z konferencji spowoduje, iż rolnicy zmienią podejście do stosowanego dotychczas nawożenia oraz chemicznej ochrony ziemniaka, co przełoży się na efektywne wykorzystanie nawozów i środków ochrony roślin, obniżając koszty uprawy tej rośliny. Współorganizatorami konferencji były firmy: Bayer CropScience, Agrosimex oraz Innvigo.

 Prezentacje do pobrania:

Integrowana ochrona ziemniaka

Integrowana ochrona przed agrofagami

Optymalizacja nawożenia

 

 

 

Krzysztof Kulik