Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Ocena przezimowania i stanu plantacji rzepaku ozimego wiosną 2015 r. – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Ocena przezimowania i stanu plantacji rzepaku ozimego wiosną 2015 r.


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

Ocena przezimowania i stanu plantacji rzepaku ozimego wiosną 2015 roku (2 kwietnia 2015 r.).

Przeprowadzona przez specjalistów PODR w Szepietowie ocena przezimowania stanu plantacji rzepaku wiosną 2015 roku w skali5-stopniowej została oceniona na 4o -jako dobra. Wskaźnik ten jest o 0,1o lepszy od roku ubiegłego.

Na wynik oceny przezimowania ma wpływ wiele czynników. Wśród nich są te, na które plantator ma decydujący wpływ ale są i te, na które nie ma większego wpływu jak chociażby panujące w danym okresie warunki klimatyczne. Aby ocena wypadła pomyślnie, plantator powinien mieć świadomość i podjąć odpowiednie działania już w okresie letnio-jesiennym poczynając od przygotowania odpowiedniego stanowiska poprzez właściwą agrotechniki, aby rośliny weszły w okres zimowy dobrze przygotowane.

Pojawiające się jakiekolwiek odchylenia będą miały zawsze wpływ na stan roślin przed zimą i w konsekwencji na właściwe przezimowanie.

W okresie letnim 2014 roku z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe nastąpiło pewne opóźnienie zbioru roślin przedplonowych, którymi były głównie rośliny kłosowe (pszenica ozima i pszenżyto). Dlatego w optymalnym terminie dla woj. podlaskiego, tj. do 10 sierpnia rolnicy, obsiali ok. 36,7% plantacji, ok. 52,5% w okresie 11-20 sierpnia, a ok. 10,8% do 30 sierpnia.

Do siewu, wykorzystano materiał kwalifikowany. Były to w ok. 45% odmiany populacyjne, a w 55% – mieszańcowe. Odmiany mieszańcowe w stosunku do populacyjnych, posiadają lepszy wigor i są odporniejsze na czynniki stresowe (późna orka lub siew, susza, niskie temperatury) występujące w czasie siewu i rozwoju roślin, stąd w warunkach wojewodztwa podlaskiego są polecane. Na plantacjach obsianych w terminie optymalnym, wschody i początkowy wzrost roślin był niezbyt równomierny. Najlepsze wschody roślin były na plantacjach, które zostały wysiane na glebach lżejszych i przepuszczalnych w terminie 11-20 sierpnia. Na glebach cięższych wschody roślin były nierównomierne i wyglądały słabiej z powodu głównie braku uwilgotnienia gleb i braku prawidłowego doprawienia gleby do siewu.

Panujące warunki pogodowe jakie wystąpiły jesienią 2014 r., aż do połowy stycznia 2015 r. sprzyjały wzrostowi i rozwojowi roślin. Dzięki takim warunkom rzepak, nawet ten później wysiany, wszedł w okres zimowego spoczynku w fazie 8-10 liści. Jesienią 2014 r. na ocenianych plantacjach odnotowano obsadę średnio ok. 55 roślin/m2. Wiosną 2015 r. na skutek naturalnego wypadnięcia części roślin odnotowano obsadę średnio ok. 45 roślin/m2. Najniższą obsadę wiosną (36 i 38 roślin/ m2) odnotowano w powiatch bielskim i zambrowskim  Najwyższą zaś obsadę (56 i 54 roślin/m2 ), odnotowano w powiecie: Augustów i Kolno.

Panująca ciepła i wilgotna pogoda z umiarkowanymi temperaturami jesienią 2014 roku oprócz dobrych warunków dla wzrostu i rozwoju roślin stwarzała także dogodne warunki dla rozwoju chorób grzybowych. Dlatego na 67% ocenianych plantacji, rolnicy zdecydowali się na walkę chemiczną z chorobami grzybowymi. Na pozostałych plantacjach nie odnotowano dużego stopnia porażenia roślin, stąd i walki chemicznej nie wykonano. Plantacje potraktowane fungicydem typu regulator wzrostu weszły dobrze przygotowane w okres zimowania. Rozety roślin miały pokrój płaski, stożek wzrostu wciągnięty a korzeń zgrubiały.

Opady śniegu, które wystąpiły w styczniu przykryły rośliny i zapobiegły wymarznięciu roślin podczas spadku temperatury do -230 w III dek. stycznia. Jedynie lokalnie na terenie powiatu Bielsk Podlaski na skutek wymarznięcia i wysmalania odorano 5 ha rzepaku.

Na 64 ha tj. 1,7%, ocenianej powierzchni w pow. Bielsk Podlaski i Siemiatycze odnotowano obsadę mierną na skutek częściowego wymarznięcia i wysmalania. Mimo miernej obsady plantacje rolnicy pozostawili. Na pozostałych ocenianych plantacjach w poszczególnych powiatach nie odnotowano zmniejszonej obsady i uszkodzeń roślin.                

Na dzień 2.04.2015r. wszystkie oceniane plantacje zostały zasilone pierwszą dawką azotu w początkach marca. Nieliczni wysiali nawet drugą dawkę. Wiele plantacji rolnicy zasilili dolistnie siarczanem magnezu i nawozami dolistnymi zawierającymi mikroelementy jak: bor, mangan, molibden, które są niezbędne do efektywnego wykorzystania azotu oraz prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin rzepaku.

Na ocenianych plantacjach rolnicy przestrzegając integrowanej ochrony roślin wystawili żółte naczynia i rozpoczęli prowadzenie monitoringu oraz obserwację nasilenia nalotów na plantację wiosennych szkodników w rzepaku jak: chowacza brukwiaczka, czterozębnego i podobnika oraz słodyszka, aby po przekroczeniu progu ekonomicznej szkodliwości podjąć walkę chemiczną i nie dopuścić do uszkodzeń roślin i obniżki plonów.

Dokonana ocena przezimowania rzepaku ozimego na powierzchni 3783 ha, stanowiła ok. 36% całości obsiewów rzepaku w województwie podlaskim w sezonie 2014/ 2015.

W przeprowadzonych badaniach odnośnie obsady roślin na 1m2 ocenę bardzo dobrą odnotowano na pow. 722 ha, co stanowi 19,1% ocenianych plantacji. W stosunku do roku ubiegłego jest to wzrost o 2,9%.

Największą powierzchnię -1872 ha, tj 49,5% stanowiły plantacje z obsadą na 1m2 oceniane jako dobre. W stosunku do roku ubiegłego jest to wzrost o 16,4%.

Plantacje ocenione jako dość dobre stanowiły 23,1% tj .875 ha. W roku ubiegłym- 33,4%.

Ocenę mierną odnotowano na powierzchni 64 ha tj. 1,7% . W roku 2014 stanowiły 2,9%.

Powierzchnia odorana w ilości 5 ha stanowiła zaledwie 0,1 % ocenianej powierzchni. W roku 2014 stanowiła 0,5% tj 20 ha. Przyczyną odorania plantacji w roku bieżącym było wymarznięcie i wysmalanie roślin. Z przeprowadzonej oceny przezimowani wynika, że rzepak w województwie podlaskim ogólnie przezimował dobrze.

Pojawiające się przyczyny słabego stanu plantacji:

-brak dotrzymania optymalnego terminu siewu rzepaku dla naszego regionu do 10 sierpnia,

-brak prawidłowego doboru odmian do warunków lokalnych gospodarstwa o podwyższonej odporności na przezimowanie, przemarzanie i choroby- zwłaszcza odmian mieszańcowych.

-pomijanie lub odkładanie zabiegu zwalczającego chwasty w okresie letnio-jesiennym na okres wiosenny (który powinien być raczej jako korygujący) powoduje, że chwasty konkurują w początkowy okresie wzrostu i rozwoju roślin rzepaku o wodę, światło i składniki pokarmowe obniżając tym samym obsadę roślin.  

-brak zastosowania jesienią fungicydu typu regulatora wzrostu mającego wpływ dodatni na przygotowanie roślin rzepaku do lepszego przezimowania (skrócenie stożka wzrostu, zgrubienie korzenia).

-brak uregulowanego odczynu gleb i stosowania nawożenia mineralnego w oparciu o mapy zasobności gleb.

-późne reagowanie i dostarczenie objawiających się na roślinach braków składników mikroelementowych.

Doskonalenie technologii uprawy w praktyce, przestrzeganie zasad prawidłowej agrotechniki w tym integrowanej ochrony roślin powinno być okazją do kontaktu i korzystania z usług doradcy by nie popełnić błędu w uprawie rzepaku w uzyskaniu zadawalających plonów.

 Eugeniusz Stefaniak 

główny specjalista ds. roślin przemysłowych i okopowych