Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Ocena przezimowania i stanu plantacji rzepaku ozimego – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Ocena przezimowania i stanu plantacji rzepaku ozimego


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

Przeprowadzona przez specjalistów PODR w Szepietowie analiza oceny przezimowania stanu plantacji rzepaku wiosną 2014 roku wykazała, że wiele elementów zasad prawidłowej agrotechniki uprawy rzepaku jest realizowane dobrze. Wiele prac agrotechnicznych w naszych uwarunkowaniach glebowo-klimatycznych trudno było wykonać w optymalnym terminie, a niektóre z różnych powodów wykonano z pewnym opóźnieniem lub pominięto.

W okresie letnim 2013 roku z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe nastąpiło opóźnienie zbioru roślin przedplonowych, którymi były głównie rośliny kłosowe (pszenica ozima i pszenżyto). Dlatego w optymalnym terminie dla naszego regionu tj. do 10 sierpnia rolnicy obsiali ok. 50% plantacji, ok. 45% w okresie 11-30 sierpnia, a ok. 5% do 5 września.

Do siewu, wykorzystano materiał kwalifikowany. Były to w ok. 80% odmiany populacyjne, a w 20% – mieszańcowe. Odmiany mieszańcowe w stosunku do populacyjnych, posiadają lepszy wigor i są odporniejsze na czynniki stresowe (późna orka lub siew, susza, niskie temperatury) występujące w czasie siewu i rozwoju roślin. Na plantacjach obsianych w terminie optymalnym, wschody i początkowy wzrost roślin był równomierny. Najlepsze wschody roślin były na plantacjach, które zostały wysiane na glebach lżejszych i przepuszczalnych w terminie optymalnym dla naszego województwa. Na glebach cięższych wschody roślin były nierównomierne i wyglądały słabiej. Spowodowane to było głównie warunkami suszy i brakiem prawidłowego doprawienia gleby do siewu.

Panujące warunki pogodowe jakie wystąpiły jesienią 2013 r., a nawet w grudniu i początku stycznia 2014 r. sprzyjały wzrostowi i rozwojowi roślin. Dzięki takim warunkom, rzepak wszedł w okres zimowego spoczynku w fazie 7-9 liści. Jesienią 2013 r. na ocenianych plantacjach odnotowano obsadę średnio ok. 56 roślin/m2. Część roślin w czasie zimy wypadła i wiosną 2014 r. odnotowano obsadę średnio ok. 50 roślin/m2. Najniższą obsadę wiosną (41 roślin/m2), odnotowano na terenie powiatu: bielskiego, hajnowskiego i zambrowskiego. Najwyższą zaś obsadę (52-56 roślin/m2), odnotowano w powiecie kolneńskim, monieckim, sejneńskim i suwalskim.

Panująca długo ciepła i wilgotna pogoda z umiarkowanymi temperaturami jesienią 2013 roku oprócz dobrych warunków dla wzrostu i rozwoju roślin, stwarzała także dogodne warunki dla rozwoju chorób grzybowych. Dlatego na 58% ocenianych plantacji, rolnicy zdecydowali się na zastosowanie oprysku przeciw chorobom grzybowym. Na pozostałych plantacjach nie odnotowano dużego stopnia porażenia roślin, stąd i walki chemicznej nie zastosowano. Plantacje potraktowane fungicydem typu regulator wzrostu weszły dobrze przygotowane w okres zimowania. Rozety roślin miały pokrój płaski, stożek wzrostu wciągnięty a korzeń zgrubiały. Po okresie zimowym, z uwagi na panujące długo dogodne warunki pogodowe jesienią, aż do I dekady stycznia zwłaszcza tam, gdzie rolnicy nie stosowali ochrony jesienią przeciw grzybom, a nawet i ci co stosowali na sutek takich warunków, będą zmuszeni do zastosowania ponownie zabiegu przeciw chorobom wiosną.

Opady śniegu jakie wystąpiły w połowie stycznia przykryły rośliny i zapobiegły wymarznięciu roślin podczas wystąpienia niskich temperatur do -25°C pod koniec stycznia. Natomiast wiosenne mroźne wiatry jakie wystąpiły pod koniec stycznia, spowodowały jedynie lokalne wysmalanie roślin na powierzchni ok. 20 ha w powiecie zambrowskim, którą to powierzchnię odorano. Odoranie stanowi zaledwie 0,5% powierzchni ocenianych w województwie.

W obecnym czasie, rolnicy rozpoczęli prowadzenie monitoringu na szkodniki – głownie łodygowe jak: chowacz brukwiaczek i czterozębny, poprzez wystawienie naczyń żółtych i obserwację nasilenia ich nalotu. Po przekroczeniu progu ekonomicznej szkodliwości będą podejmować decyzję o ich zwalczaniu.

Z uwagi na wystąpienie na niektórych plantacjach zachwaszczenia jesienią 2013 roku, rolnicy zastosowali walkę chemiczną z chwastami na ok.67% ocenianych plantacji. Mimo stosowania herbicydów, dało się jesienią zauważyć na plantacjach duże nasilenie gorczycy polnej, fiołka polnego i tobołków polnych. Wiosną na niektórych plantacjach nie obędzie się zapewne bez walki z chwastami.

Na podstawie przeprowadzonych obserwacji i ocen oraz analiz w okresie jesiennym i wiosennym wynika, że stan plantacji rzepaku ozimego w województwie podlaskim wiosną 2014 roku jest dobry, podobny jak w roku ubiegłym.

Podsumowanie

1. Dokonana ocena stopnia przezimowania rzepaku ozimego na powierzchni 4066,6 ha, stanowiła ok. 50% całości obsiewów rzepaku w województwie podlaskim w sezonie 2013/ 2014.

2. Średni ocena przezimowania plantacji ocenianych wiosną 2014 r. wynosi 3,9 w skali 5 stopniowej i jest podobna jak w roku 2013. Wynik oceny przezimowania należy uznać za dobry.

3. W przeprowadzonych szacunkach ocenę bardzo dobrą odnotowano na pow. 661,6 ha, co stanowi 16,2% ocenianych plantacji. Jest to o 1% mniej w stosunku do roku 2013.

4. Powierzchnia odorana w województwie podlaskim wynosi zaledwie 20 ha – tj. 0,5% ocenianej powierzchni. W roku 2013 była wyższa wynosiła 1,7% (77,5) ha. Przyczyną odorania plantacji, było wysmalanie roślin.

5. Największy procent (33,4%), tj. 1357 ha stanowiły plantacje wg oceny jako dość dobre. W roku 2013 było podobnie.

6. Podobny procent (33,1%) tj. 1345 ha stanowiły plantacje wg oceny jako dobre.

W roku 2013 stanowiły 29,8%.

7. Niższym procent (2,9%) w stosunku do roku 2013 (3,3%) stanowiły plantacje wg ocen jako mierne.

8. Pojawiające się przyczyny najczęściej słabego stanu plantacji to:

   – brak przestrzegania optymalnego terminu siewu rzepaku dla naszego regionu do 10 sierpnia,

   – brak prawidłowego doboru odmian do warunków lokalnych gospodarstwa o podwyższonej odporności na przezimowanie, przemarzanie i choroby, zwłaszcza odmian mieszańcowych.

   – pomijanie lub odkładanie zabiegu zwalczającego chwasty w okresie letnio-jesiennym na okres wiosenny, który powinien być raczej jako korygujący.

   – brak w wielu przypadkach stosowania jesienią na rzepak fungicydu typu regulator wzrostu, który wpływa dodatnio na lepsze przezimowanie roślin.

   – brak badań gleb na zasobność w składniki pokarmowe oraz stosowania nawożenia mineralnego w oparciu o mapy zasobności.

   – zbyt późny wysiew pierwszej dawki nawozów azotowych wiosną, oraz późne reagowanie i dostarczenie roślinom występujących braków składników mikroelementowych.

Doskonalenie technologii uprawy w praktyce, przestrzeganie zasad prawidłowej agrotechniki w tym integrowanej ochrony roślin z pomocą doradców może przynieść producentom rzepaku zadawalające efekty w postaci wysokich plonów.

Opracował: E. Stefaniak – główny specjalista ds. roślin przemysłowych i okopowych