Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Nowe odmiany ziemniaka w Krajowym rejestrze – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie
Print Friendly, PDF & Email

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej prowadzi Krajowy rejestr odmian gatunków roślin uprawnych, z wyłączeniem odmian użytkowanych w celach ozdobnych. Głównym celem działalności COBORU jest wspieranie wdrażania postępu odmianowego do praktyki rolniczej. Krajowy rejestr dotyczący ziemniaka w roku 2019 zawierał 97 odmian. Od 1 stycznia br. z rejestru wykreślonych zostało 4 odmian ziemniaka, natomiast również w tym samym miesiącu Komisja ds. rejestracji odmian roślin ziemniaka wydała postanowienie o wpisaniu do Krajowego rejestru 5 nowych odmian ziemniaka i są to:

– Kotwica
odmiana skrobiowa średniowczesna, zgłaszający: Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. z siedzibą w Strzekęcinie;
– Longina
odmiana jadalna wczesna, typ konsumpcyjny ogólnoużytkowy do ogólnoużytkowego lekko mączystego, głównie przeznaczona do produkcji frytek, zgłaszający: Hodowla Ziemniaka Zamarte Sp. z o.o. – Grupa IHAR;
– Mila
odmiana jadalna średniowczesna, typ konsumpcyjny ogólnoużytkowy do lekko mączystego, zgłaszający: Gospodarstwo Produkcji Rolnej “Centrala Nasienna” sp. z o.o.;
– Surmia
odmiana jadalna bardzo wczesna, typ konsumpcyjny sałatkowy do ogólnoużytkowego, zgłaszający: Hodowla Ziemniaka Zamarte Sp. z o.o. – Grupa IHAR;
– Werbena
odmiana jadalna bardzo wczesna, głównie na wczesny zbiór, typ konsumpcyjny ogólnoużytkowy, zgłaszający: Hodowla Ziemniaka Zamarte Sp. z o.o. – Grupa IHAR.

Krzysztof Kulik