Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Analiza przezimowania rzepaku ozimego w woj. podlaskim w roku 2017 – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Analiza przezimowania rzepaku ozimego w woj. podlaskim w roku 2017


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

Miniona zima w województwie podlaskim nie wpłynęła znacząco na złe przezimowanie rzepaku ozimego. Występujące spadki temperatury do ok. -200C występowały krótkotrwale, a dodatkowo w tym okresie rośliny rzepaku były zabezpieczone warstwą pokrywy śnieżnej. Rozpoczęcie wegetacji pozwoliło doradcom terenowym Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie na dokonanie oceny stopnia przezimowania rzepaku.

Przeprowadzona przez specjalistów ds. produkcji roślinnej PODR w Szepietowie ocena przezimowania stanu plantacji rzepaku ozimego wiosną 2017 roku w skali 5 stopniowej została średnio oceniona na 3,90 – jako dobra. Wskaźnik ten jest o 1,50 lepszy od roku ubiegłego.
Na wynik oceny przezimowania ma wpływ wiele czynników. Wśród nich są te, na które plantator ma decydujący wpływ, ale są i te, na które nie ma większego wpływu jak chociażby panujące w danym okresie warunki klimatyczne. Stąd aby ocena wypadła pomyślnie plantator powinien mieć świadomość i podjąć odpowiednie działania już w okresie letnio-jesiennym, poczynając od przygotowania odpowiedniego stanowiska, poprzez właściwą agrotechnikę, by rośliny weszły w okres zimowy dobrze przygotowane.
W okresie letnim 2016 roku u producentów, którzy zdecydowali się na wysiew rzepaku w terminie późniejszym, wschody roślin były nierównomierne i opóźnione, co spowodowane było brakiem uwilgotnienia gleb. W przypadku siewu w optymalnym terminie, przy wilgotnej glebie, rzepak równomiernie powschodził i poradził sobie dobrze z występującą w terminie letnio-jesiennym suszą. W optymalnym terminie dla naszego regionu tj. do 15 sierpnia rolnicy obsiali ok. 25% plantacji, ok. 57% w okresie 16-25 sierpnia (termin przekroczony) a ok. 18% do 5 września (termin opóźniony).
Do siewu rzepaku wykorzystano materiał kwalifikowany. Były to ok. 20% odmiany populacyjne, a w 80% – mieszańcowe. Odmiany mieszańcowe, w stosunku do populacyjnych, posiadają lepszy początkowy wigor i są odporniejsze na czynniki stresowe (późna orka siewna lub siew, susza, niskie temperatury) występujące w czasie siewu i rozwoju roślin, stąd w naszych warunkach są zalecane.
Panujące warunki pogodowe jakie wystąpiły jesienią 2016 r., aż do połowy grudnia sprzyjały wzrostowi i rozwojowi roślin. Dodatnia temperatura i wysoki poziom opadów jednak wpłynęły na zbyt bujny rozwój roślin i większa część rolników w celu lepszego zabezpieczenia roślin przed prawidłowym wejściem w stan spoczynku zimowego zdecydowała się na wykonanie dwukrotnego zabiegu regulatorem wzrostu. Dzięki temu zabiegowi oraz powolnemu hartowaniu się roślin w okresie jesiennym, rzepak właściwie wszedł w okres zimowego spoczynku w fazie 8-12 liści. Jesienią 2016 r. na monitorowanych plantacjach odnotowano korzystną obsadę wynoszącą średnio ok. 49 roślin/m2. Wiosną 2017 r. na skutek wypadnięcia części roślin obsada kształtowała się średnio na poziomie ok. 42 roślin/m2. Najniższą obsadę wiosną (32 i 35 roślin/m2) odnotowano na terenie powiatu: zambrowskiego i bielskiego. Najwyższą zaś obsadę (51 – 53 roślin/m2) odnotowano w powiecie: łomżyńskim, kolneńskim i suwalskim.
Duża ilość opadów, która miała miejsce jesienią 2016 r. oraz na przedwiośniu 2017 r. spowodowała, iż na plantacjach w terenach zagłębionych zaczęły tworzyć się zastoiska wody, co wpłynęło na punktowe wymakanie roślin. Uszkodzenia roślin po zejściu zastoisk wody zaobserwowano w największym stopniu w powiecie siemiatyckim, bielskim i wysokomazowieckim.
Dokonana ocena przezimowania rzepaku ozimego na powierzchni 4 243 ha, stanowiła ok. 40% całości zasiewów rzepaku w województwie podlaskim w sezonie 2016/2017.
Największą powierzchnię – 1 266 ha (29,84%) i 1 227 ha (28,92%) stanowiły plantacje z obsadą na 1m2 oceniane jako dość dobre i dobre. W stosunku do roku ubiegłego jest to wzrost o 12,97% i 25,03%.
Powierzchnia najmniejsza, która została odorana w ilości 40 ha stanowiła 0,94% ocenianej powierzchni w naszym województwie, a w roku 2016 procent ten wyniósł 23,77. Główną przyczyną odorania plantacji w roku bieżącym było wystąpienie punktowego wymakania roślin.
Z przeprowadzonej oceny przezimowania wynika, że rzepak ozimy w województwie podlaskim w sezonie 2016/2017 przezimował dobrze. Na dzień 28.03.2017 r. wszystkie oceniane plantacje zostały zasilone pierwszą regeneracyjną dawką azotu.

Krzysztof Kulik