Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Stonka kukurydziana – skreślona z listy organizmów kwarantannowych. – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Stonka kukurydziana – skreślona z listy organizmów kwarantannowych.


Print Friendly, PDF & Email

W okresie prac związanych z uprawą kukurydzy warto przypomnieć o postanowieniach w sprawie szkodnika, który występuje już w naszym województwie – stonki kukurydzianej.

Zgodnie z wydanymi aktami prawnymi dotyczącymi organizmów szkodliwych stonka kukurydziana (Diabrotica virgifera virgifera) została skreślona z listy organizmów kwarantannowych. Oznacza to, że po usunięciu z listy organizmów kwarantannowych nie ma obowiązku zwalczania tego szkodnika. Jednocześnie wydane zostały zalecenia (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2014/63/UE) przy zwalczaniu w krajach unijnych, które określają uwzględnianie ogólnych zasad integrowanej ochrony roślin.

Do zwalczania chemicznego zarejestrowany jest tylko jeden środek – Steward 30 WG. Opryskiwanie ze względu na wysokość roślin w czasie pojawiania się szkodników wiąże się z koniecznością użycia specjalistycznych szczudłowych opryskiwaczy samojezdnych, których rolnicy nie mają.
Dlatego też w razie wystąpienia nad metody chemiczne powinny być przedkładane metody biologiczne, fizyczne, agrotechniczne, a przede wszystkim:

– rotacja upraw, także ze względu na korzyści agronomiczne,

– stosowanie biologicznych środków kontroli,

– dostosowanie terminu siewu kukurydzy w taki sposób aby kiełkowanie nie zbiegało się z wylęgiem larw,

– czyszczenie używanego sprzętu, maszyn rolniczych, usuwanie samosiewów kukurydzy i inne środki higieny.

 

Piotr Chilimoniuk