Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Jaką odmianę kukurydzy wybrać do uprawy na zielonkę – polską czy zagraniczną – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Jaką odmianę kukurydzy wybrać do uprawy na zielonkę – polską czy zagraniczną


Print Friendly, PDF & Email

Jaką odmianę kukurydzy wybrać do uprawy na zielonkę – polską czy zagraniczną? To jest problem wielu rolników. W sklepach nasiennych jest bardzo dużo odmian kukurydzy zarówno polskich jak i zagranicznych. Zazwyczaj wyrażana jest opinia, że lepsza jest kukurydza odmian zagranicznych. Jednak jej nasiona są znacznie droższe.

W wybirze odmiany mogą pomóc doświadczenia prowadzone wspólnie przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych i Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Doświadczenia są szczególnie interesujące dla rolników województwa podlaskiego ze względu na odmienny przebieg pogody w naszym województwie w porównaniu do pozostałej części Polski. W latach 2013-2014 w doświadczeniach sprawdzano 10 odmian (w tym 5 odmian polskich i 5 odmian zagranicznych). W doświadczeniach okazało się, że odmiany polskie nie ustępują odmianom zagranicznym w plonowaniu (tab. nr 1).

Tabela 1. Plon świeżej masy kukurydzy

Odmiany
zagraniczne
polskie
Plon świeżej masy w latach 2013-2014 (t z ha)
66,8
66,1

W roku 2014 przeprowadzono też analizę (badania) jakości materiału roślinnego kukurydzy pobranej z doświadczeń (tab. nr 2).

Tabela 2. Analiza materiału roślinnego w roku 2014

Cecha
odmiany
%
suchej
masy
Zawartość
białka
(%)
Zawartość
włókna
(%)
Zawartość
skrobi
(%)
Cukry
rozpuszczalne
(%)
Strawialność
roślin
(%)
Zagraniczne
34
6,2
17,8
31,0
8,7
64
Polskie
33
7,0
17,4
31,6
7,9
67

Różnice między otrzymanymi wynikami poszczególnych cech kukurydzy okazały się niewielkie. W badanych cechach odmiany polskie zwykle nie ustępują odmianom zagranicznym, a nawet mają wyższą zawartość: białka i skrobi. Charakteryzują się także niższą zawartością włókna i lepszą strawnością całych roślin. Ustępują jednak odmianom zagranicznym niższą zawartością suchej masy i niższym poziomem cukrów rozpuszczalnych.

Większe znacznie w plonowaniu i jakości materiału wyjściowego do produkcji kiszonki ma odmiana kukurydzy niż jej pochodzenie. O szczegóły dotyczące charakterystyki i plonowania poszczególnych odmian kukurydzy zapraszamy do doradców Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Jan Reńko

Żródło: Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych i rolniczych zbóż, rzepaku ozimego, kukurydzy, grochu siewnego i ziemniaka, Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Krzyżewie, Krzyżewo grudzień 2014