Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Niedobór wody w uprawie kukurydzy – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Niedobór wody w uprawie kukurydzy


Print Friendly, PDF & Email

Sukces uprawy kukurydzy zależy od bardzo wielu czynników, w szczególności od przebiegu pogody.

Oto kilka czynników mających wpływ na powodzenie uprawy w warunkach niedoborów wody:

– Dobór odmiany tolerancyjnej. Tolerancja takiej odmiany z reguły polega na bardziej rozbudowanym systemie korzeniowym. Odmiany o krótszym FAO zazwyczaj są bardziej tolerancyjne, gdyż kwitną nieco wcześniej.

– Wybór stanowiska. Kukurydza na słabszych stanowiskach, nawet przy optymalnych warunkach będzie plonować na niższym poziomie. Dlatego też w latach suchych należy w miarę możliwości unikać stanowisk słabych, gleb lekkich, piaszczystych.

– Przygotowanie gleby oraz uprawa przedsiewna. Unikać przesuszającej orki wiosennej, uprawę przedsiewną należy wykonywać nie głębiej, niż głębokość wysiewanych nasion.

– Głębokość siewu. Na glebach cięższych od 3 do 6 cm, na glebach lekkich od 5 do 6 cm. Im gleba bardziej przesuszona, tym głębiej, nawet do 7-8cm, im termin siewu późniejszy także głębiej.

– Odpowiednie nawożenie oraz proporcje składników pokarmowych. W szczególność duże znaczenie ma tutaj potas, gdyż odpowiada on za gospodarkę wodną. Proporcja azotu i potasu 1 do 1,2.

– Obsada roślin. W latach zapowiadających się na suche lepiej ją obniżyć o ok. 10%. Na glebach lekkich obsada mniejsza, na cięższych większa.

– Termin siewu. Wcześniejszy termin siewu to lepsze wykorzystanie zapasów wody. Głównym czynnikiem decydującym o terminie siewu jest temperatura gleby. Powinna mieć ok 8°C. Odmiany typu flint mogą kiełkować w niższych temperaturach i można je siać nieco wcześniej.

                                                                                              Marek Mędrycki