Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Materiał siewny ważnym czynnikiem decydującym o plonie kukurydzy – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Materiał siewny ważnym czynnikiem decydującym o plonie kukurydzy


Print Friendly, PDF & Email

Maj jest miesiącem nasilonych siewów kukurydzy w naszym województwie. Popyt na materiał siewny oraz zapotrzebowanie na doradztwo wskazuje na dalszy wzrost powierzchni uprawy kukurydzy na kiszonkę, a także na ziarno.

W związku z powyższym przypominam że:

Ocenia się, że o wysokości i jakości plonu kukurydzy w około 30% decyduje materiał siewny.

Oprócz typu i wczesności mieszańca bardzo duże znaczenie ma jakość materiału siewnego. Przypominamy, że materiał siewny winien być pakowany w oryginalne opakowania producentów po 50 lub 80 tysięcy nasion kiełkujących w jednym opakowaniu. Materiał winien mieć metryczkę producenta, nazwę odmiany (mieszańca), rok produkcji a także winien być zaprawiony zaprawą przeciw grzybom. W związku z występującymi w ostatnich latach w dużym nasileniu, szkodników glebowych, jak na przykład drutowce, zalecane jest zaprawianie nasion zaprawami przeciw szkodnikom – Gaucho 350 FS, lub Marshal 250 DS, zwłaszcza jeśli siejemy kukurydzę w stanowiskach po wieloletnich trawach i motylkowych z trawami.

Pamiętajmy, że tylko mieszańce mogą wydać odpowiedni plon ziarna i dużo o dobrej jakości zielonki i kiszonki.
Siew materiałem populacyjnym choćby najstaranniej produkowanym we własnym gospodarstwie to plon niższy, jak oceniają fachowcy z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie o co najmniej 30%.
Dlatego nie wolno siać materiałem siewnym pochodzącym z normalnych pól produkcyjnych. Nie kupować materiału siewnego nieznanego pochodzenia, sprzedawanego luzem. Przechowywanie nasion kukurydzy siewnej przez rok może obniżyć siłę kiełkowania nawet do 10% – kupujmy więc materiał najnowszej produkcji albo w przypadku siewu nasionami starszymi należy odpowiednio dodać “nadsiew” czyli zwiększyć ilość wysiewu aby uzyskać docelowo założoną obsadę na 1 hektar.
Pamiętajmy – produkcja materiału siewnego kukurydzy jest trudna i kosztowna, a więc nie należy zbytnio wierzyć w okazyjnie niskie ceny nasion siewnych oferowanych w sklepach i na targowiskach. Przy zakupie należy żądać dokładnych danych o nabywanym materiale, faktur oraz rachunków. Mogą się one przydać na wypadek reklamacji.

mgr inż. Tadeusz Puścian