Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Lucerna – źródło białka w żywieniu bydła – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie
Print Friendly, PDF & Email

Lucerna jako paszy objętościowa w skarmianiu bydła w ostatnich latach zdobywa coraz to większą popularność. Związane to jest z tym, że ma ona głęboki, silnie rozgałęziony system korzeniowy, sięgający nawet do 4 metrów i jest w stanie pobierać wodę z głębszych wilgotnych warstw gleby, co ma szczególne znaczenie w latach występowania suszy. Dodatkową zaletą tej rośliny jest zdolność do współżycia z bakteriami brodawkowymi wiążącymi azot atmosferyczny, co pozwala uzyskiwać wysokie plony bez konieczności nawożenia azotem.
Lucerna w województwie podlaskim jest typową paszą białkową przeznaczoną na kiszonkę lub zielonkę i w większości przypadków na polu jest użytkowana do 4 lat. W uprawie polowej wymaga ona gleb utrzymanych w dobrej kulturze, przepuszczalnych i przewiewnych o odczynie obojętnym lub lekko zasadowym (optymalne pH 6,6-7,6). Lucerna posiada wysoki potencjał plonowania i w warunkach klimatycznych naszego województwa można uzyskać w ciągu roku 4 pokosy, co może przełożyć się na plon zielonki dochodzący do 55 ton z ha (wartość ta jest porównywalna z plonem zielonki z kukurydzy w latach wystąpienia suszy). Oprócz białka, które stanowi przeciętnie 17-22% suchej masy, lucerna zawiera również dużo wapnia, magnezu, fosforu oraz witamin z grupy A i D.
W lucernie wartość pokarmowa uzależniona jest od fazy rozwojowej. Wysoka zawartość białka i najwyższa strawność substancji organicznej występuje przed i na początku fazy pąkowania. Wówczas młode, dobrze ulistnione rośliny lucerny mają najwięcej białka, które jest dobrze zbilansowane pod względem aminokwasów, a dodatkową korzyścią dla wartości pokarmowej jest mała zawartość włókna. Zbierając lucernę w późniejszych fazach rozwojowych zwiększamy jej plon kosztem pogorszenia wartości pokarmowej i strawności suchej masy, ponieważ zwiększa się zawartość włókna, a zmniejsza się białko. Lucerna po wytworzeniu nasion nie nadaje się do żywienia zwierząt.
Zielonka z lucerny ma niską koncentrację energii, ponieważ nie zawiera ona wystarczającej ilości cukru i dlatego dawki pokarmowe dla przeżuwaczy powinny zawierać oprócz lucerny kiszonkę z kukurydzy. W żywieniu bydła opasowego i krów mlecznych w laktacji lucernę w formie kiszonki można stosować dziennie w ilości do 10 kg/szt.
Podczas sporządzania kiszonki z lucerny ważna jest faza zbioru, która decyduje o zawartości białka, strawności oraz plonie suchej masy. Lucerna na kiszonkę powinna być zbierana od fazy pąkowania do początku kwitnienia, gdyż wtedy można uzyskać wysoką zawartość białka. Chcąc uzyskać dobrą jakościowo kiszonkę należy jak najszybciej podsuszyć zielonkę do ok. 35% suchej masy. Ponadto ze względu na niską zawartość cukrów proces kiszenia wymaga dodatków środków konserwujących (substancji ułatwiających fermentację). W celu zmniejszenia strat w czasie konserwacji, ułatwienia zakiszania i poprawy smakowitości kiszonki, najczęściej stosuje się dodatki mikrobiologiczne – bakterie kwasu mlekowego.

Krzysztof Kulik