Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Groch – roślina cenna – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Groch – roślina cenna


Print Friendly, PDF & Email

W Polsce, wśród roślin strączkowych, groch zajmuje dominującą pozycję. Roślina ta charakteryzuje się bardzo dużą różnorodnością odmian. Nasiona grochu, ze względu na wysoką zawartość białka ogólnego, która osiąga z reguły wartości powyżej 20%, używane są zarówno do bezpośredniej konsumpcji, w przemyśle spożywczym, jak i w paszowym.

Aktualnie w Krajowym Rejestrze Roślin Uprawnych znajdują się 33 odmiany podzielone na dwie grupy. Pierwsza grupa to odmiany o większych wymaganiach glebowych (22). Drugą grupę, o mniejszych wymaganiach co do stanowiska reprezentuje 11 odmian, popularnie określanych mianem peluszki.

Dobór odmian

Grupa pierwsza – w jej skład której wchodzą tylko odmiany wąskolistne: Baryton, Batuta, Bohun, Boruta, Brutus, Brylant, Cysterski, Dymek, Ezop, Goplik, Kavalir, Lasso, Medal, Merlin, PhÖnix, Profil, Santana, Tarchalska, Terno, Turkus, Wenus, Zekon.

Wszystkie wymienione odmiany należą do średniowysokich, o białej barwie kwiatów. Kolor nasion jest żółty, z wyjątkiem odmian Brutus i Zekon, które wydają zielone nasiona. Ze względu na wartość użytkową odmiany te nadają się zarówno do celów konsumpcyjnych, jak i paszowych. Średni plon krajowy dla tej grupy odmian grochu wynosi 20 q/ha.

Grupa druga – ma w swoim składzie zarówno odmiany wąskolistne, jak i liściaste: Marych, Muza, Roch – odmiany wysokie; Eureka, Gwarek, Hubal, Klif, Milwa, Pomorska, Sokolik, Wiato – odmiany średniowysokie o czerwonopurpurowej barwie kwiatów i różnorodnym kolorze nasion. Średni plon dla peluszki w kraju wynosi 15 q/ha.

Wymagania siedliskowe i miejsce w zmianowaniu

Groch uprawiany do celów konsumpcyjnych wymaga gleb bardzo dobrych, o dużej zawartości próchnicy, klas bonitacyjnych I-IIIa, i najmocniejszych kompleksów glebowych. Natomiast odmiany tzw. peluszki mogą być uprawiane na glebach brunatnych i bielicowych kompleksów: pszennego wadliwego(3), żytniego dobrego (5) oraz żytniego słabego (6). W systematyce bonitacyjnej są to ziemie klas IV a i b.

Ważne jest, aby gleby miały uregulowane stosunki powietrzno-wodne i nie były zbyt zlewne, podmokłe, o wysokim poziomie wód gruntowych, ale także należy pamiętać, aby nie były zbyt suche.

Szczególne zapotrzebowanie grochu na wodę występuje w okresie pęcznienia i kiełkowania nasion oraz podczas tworzenia pąków kwiatowych i na początku kwitnienia. Nadmierne uwilgotnienie jest niekorzystne dla grochu zwłaszcza w fazie dojrzewania nasion, kiedy to intensywne opady deszczu powodują przedłużenie wegetacji oraz wyleganie, roślin.

Wymagania termiczne roślin grochu nie są szczególnie wygórowane. Przy odpowiedniej wilgotności i upowietrzeniu nasiona zaczynają kiełkować już w temperaturze niewiele przekraczającej 0oC, a młode rośliny znoszą temperatury do -6oC. Optymalna temperatura wzrostu i rozwoju roślin wynosi 13-18oC.

Najlepszym przedplonem dla grochu są zboża w 3 i 4 roku po okopowych na oborniku. Ze względu na możliwość przenoszenia chorób należy unikać uprawiania grochu po sobie, a także po innych bobowatych, odstęp w zmianowaniu powinien wynosić minimum 4 lata. Groch jest doskonałym przedplonem dla roślin następczych. Uprawa grochu potrafi wnieść do gleby do 90 kg N/ha oraz znacząco zwiększa aktywność życia biologicznego w glebie, przyczynia się do rozluźnienia warstwy podornej, a także poprawia stan fitosanitarny gleby.

Dzięki krótkiemu okresowi wegetacji, groch stanowi doskonały przedplon dla pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego, a także rzepaku ozimego.

Uprawa roli i nawożenie

Po zejściu z pola przedplonu wykonuje się podorywkę połączoną z  kilkakrotnym bronowaniem w celu zniszczenia chwastów, a późną jesienią należy wykonać orkę zimową.

Jak najwcześniejsze wejście na pole powoduje ograniczenie strat wody, a staranna uprawa niezbrylonej i niewysuszonej jeszcze ziemi sprzyja równomiernym wschodom i umieszczeniu nasion na optymalnej głębokości, co powoduje głębokie ukorzenienie się roślin, a co za tym idzie zwiększa odporność na okresowe niedobory wody.

W zależności od stanu gleby po zimie oraz sposobu siewu dokonuje się uprawy roli. W związku z tym, że siew w większości wypadków wykonywany jest siewnikiem zbożowym zachodzi konieczność uprawy gleby na głębokość 10-12 cm, najlepiej prostopadle do kierunku siewu. Należy pamiętać, że staranne wyrównanie pola umożliwi odpowiednio niskie ustawienie zespołów tnących maszyn podczas zbioru grochu.

Optymalny odczyn dla grochu w zależności od jakości gleby wynosi od 5,5 do 6,0 pH.

W wypadku niedostatecznej zasobności gleby, wapnowania należy dokonać bezpośrednio po zbiorze przedplonu. Na glebach o niskiej zawartości magnezu należy zastosować wapno magnezowe. Nawożenie fosforowo-potasowe należy stosować jesienią, według zaleceń Stacji Chemiczno-Rolniczej. Wyjątek stanowią gleby lżejsze, gdzie ze względu na możliwość szybkiego wypłukania potasu, całą jego dawkę stosujemy wiosną. Przeciętnie stosuje się 70-80 kg P2O5/ha oraz 80-90 kg K2O/ha, a także dawkę startową azotu w wysokości do 30 kg N/ha (przed siewem). Mikroelementami najbardziej wpływającymi na rozwój roślin grochu są bor i molibden. W wypadku wystąpienia objawów ich niedoboru na roślinach należy uzupełnić je poprzez dokarmianie dolistne na początku pąkowania.

Siew

Nasiona grochu należy zaprawić preparatami chroniącymi przed chorobami i szkodnikami około 2 tygodnie przed siewem (według zaleceń IOR), a bezpośrednio przed ich wysiewem do gleby powinno się je zaprawić szczepionką bakteryjną.

Groch należy wysiewać jak najwcześniej, nawet jeśli to możliwe w drugiej połowie marca. Taki siew umożliwia właściwy przebieg jarowizacji, oraz skorzystanie z zapasu wody glebowej.

Zagęszczenie roślin grochu wynosi od: 80-100 roślin/m2.
Obsada roślin uzależniona jest od jakości gleby, gdzie liczba 100 roślin/m2 jest wartością dla gleb słabszych. Normę wysiewu wylicza się wg. wzoru:

 

Najlepszym rozwiązaniem w siewie grochu jest użycie siewnika punktowego, który zapewnia równomierne i precyzyjne rozmieszczenie nasion, jednakże dopuszcza się i przeważnie stosuje siewniki zbożowe z kołeczkowym zespołem wysiewającym do nasion grubych oraz siewniki z woreczkowym zespołem wysiewającym z zastosowaniem wysiewu górnego.

Odpowiednia głębokość wysiewu nasion grochu wynosi od 5 do 8 cm. Precyzyjne i równomierne spełnienie tego kryterium wymaga w większości wypadków hydraulicznego lub mechanicznego dociskania redlic.

Siew nasion grochu zaleca się w rozstawie od 15-20 cm, a w przypadku pielęgnacji mechanicznej szerokość międzyrzędzi należy zwiększyć do 30 cm.

Andrzej Markowski