Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Drutowce zaatakują – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Drutowce zaatakują


Print Friendly, PDF & Email

Ostatnie duże nasilenie szkodników glebowych w województwie podlaskim wystąpiło w 2004 roku. Ponieważ cykl rozwojowy najgroźniejszego szkodnika kukurydzy – drutowca trwa 3-5 lat, a zima ostatnia nie należała do mroźnych, to w tym roku możemy spodziewać się, że szkodnik ten wystąpi w większych ilościach niż w latach ubiegłych.

Szkodniki glebowe a zwłaszcza drutowce są częstą przyczyną wypadania młodych roślin kukurydzy warto więc przypomnieć sobie podstawowe wiadomości o biologii i zwalczaniu tego szkodnika.

Charakterystyka szkodnika

Drutowce, to larwy sprężykowatych, chrząszczy o wielkości 7-15 mm. Larwy (drutowce) są silnie wydłużone, barwy żółtej lub pomarańczowej z trzema parami krótkich nóg. Samice składają jaja do gleby w pobliżu roślin. Larwy wyjadają pęczniejące nasiona, żerują na kiełkach, korzeniach i bulwach roślin przez 2-4 lata a nawet dłużej zimując w głębszych warstwach gleby. Najchętniej pojawiają się na polach zaniedbanych o złej kulturze gleby, o kwaśnym odczynie, gdzie nie wykonuje się solidnych orek zimowych i spulchniania gleby. Występowaniu tych szkodników sprzyjają pola położone w pobliżu lasów, krzewów i  zadrzewień. Masowo pojawiają się w kukurydzy posianej po wieloletnich trawach, motylkowych i mieszankach motylkowych z trawami. Brak w płodozmianie roślin nie atakowanych przez te szkodniki a więc rzepaku, lnu, grochu, fasoli i gorczycy przy dużym udziale zbóż wskazuje na możliwość silnego ich wystąpienia zwłaszcza w roślinach ulubionych jak kukurydza. Trzeba więc unikać siewu tych roślin w warunkach wyżej opisanych lub zwalczać chemicznie szkodniki w glebie w płodozmianie. Warto też sprawdzić czy pole jest zainfekowane drutowcami.

Sprawdzamy czy są drutowce

Prosty sposób sprawdzenia czy na danym polu są drutowce podał dr Sylwester Lipski na stronie internetowej: www.kukurydza.org.pl. Ziemniaki pokrojone na grube plastry zakopać na polu jesienią lub wiosną, na głębokość 5-10 cm równomiernie w każdej części pola. Wystarczą 1-2 punkty na 200 m2. Miejsca umieszczenia plastrów zaznaczyć palikami. Po kilku dniach odsłonić i obejrzeć plastry. Jeśli na polu są drutowce to na powierzchni plastra lub w jego pobliżu znajdują się opisane larwy lub w plastrach są charakterystyczne otwory, w których często tkwią szkodniki. Próg ekonomicznej szkodliwości wynosi 2-8 larw na 1 m2.

Sposoby zwalczania

Po sprawdzeniu możemy z pełnym przekonaniem podjąć następujące działania:
Zaprawianie nasion przed siewem zaprawami – Gaucho 350 FS w dawce 11-17 ml/kg Gaucho 600 FS, w dawce 11-17 ml/kg ziarna, 83,3 ml na jednostkę siewną 50 tys. ziaren lub 5-6 ml/kg ziarna. Wyższą dawkę stosować w przypadku dużej liczebności szkodników. Zaprawy te można stosować łącznie z zalecanymi zaprawami grzybobójczymi. Zaprawy te zwalczają także: błyszczkę jarzynówkę, mszyce, pędraki, ploniarkę gnijkę i  śmietkę kiełkówkę.

Stosowanie środków granulowanych – Furadan 5 GR w ilości 15 kg na ha aplikatorem do granulatów podczas siewu kukurydzy lub Diazinon 10 GR w ilości 80-120 kg na ha przed siewem na powierzchnię pola i wymieszać z 10-12 cm gleby. Granulaty zwalczają także omacnicę prosowiankę, pędraki, ploniarkę gnijkę i rolnice.

W niektórych rejonach, duże szkody we wschodach wyrządzają ptaki. Przed tymi szkodnikami dość skutecznie chroni zaprawa Mesurol 500 FS stosowana w dawce 10 ml/kg ziarna bezpośrednio przed siewem, po wcześniejszym zaprawieniu przeciw grzybom. Niestety jest to środek toksyczny i od 2009 roku nie jest dostępny w sprzedaży dla rolników. Można jedynie zamawiać zaprawione tą zaprawą nasiona w firmach nasiennych lub stosować metody akustyczne.

Tadeusz Puścian