Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Systemy uprawy roli – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Systemy uprawy roli


Print Friendly, PDF & Email

Systemy uprawy roli:

  • Tradycyjny – płużny
  • Bezorkowy – pług zastępowany jest innymi narzędziami uprawowymi, np. brona talerzowa, kultywator ścierniskowy, spulchniacz obrotowy
  • Siew bezpośredni – siew w rolę nieuprawioną, tzn. od zbioru przedplonu do wysiewu rośliny następczej nie wykonuje się żadnych zabiegów uprawowych

Do czasu wprowadzenia przemysłowych środków produkcji do rolnictwa (sztuczne nawozy mineralne i środki ochrony roślin) uprawa płużna przyczyniała się do udostępniania składników pokarmowych dla roślin poprzez napowietrzenie gleby, szybszej mineralizacji resztek pożniwnych oraz próchnicy i ograniczała zachwaszczenie.

Obecnie zadania uprawy roli ulegają przewartościowaniu polegającym na:

  • gromadzeniu wody w glebie
  • zwiększeniu biologicznej aktywności gleby
  • ograniczaniu erozji wodnej i wietrznej
  • wymieszaniu z glebą resztek pożniwnych rośliny przedplonowej oraz nawozów naturalnych, organicznych i mineralnych
  • stworzenie warunków do uzyskania szybkich i wyrównanych wschodów w stosunku do chwastów i samosiewów rośliny przedplonowej (zwłaszcza w początkowym okresie wzrostu)
  • osiągnięciu optymalnego zagęszczenia poszczególnych warstw gleby z utrzymaniem płynnego przejścia pomiędzy warstwą orną i podorną oraz poprawa struktury gleby

Tym zadaniom sprzyja bezorkowa uprawa roli, która ogranicza erozję wodną i wietrzną, stymuluje różnorodność biologiczną gleby, stabilizuje agregaty glebowe oraz podwyższa zawartość substancji organicznej i makroelementów w górnej warstwie gleby.

Natomiast przy siewie bezpośrednim, uprawa roli ogranicza się do spulchnienia bruzdki siewnej. W trakcie siewu następuje wysianie nasion na dno rowka siewnego w nie uprawioną rolę.

Przy rolnictwie zrównoważonym zakładającym wzrost produkcji przy minimalnym wpływie na środowisko uprawa bezorkowa wydaje się być przyszłościowym kierunkiem i warto się bliżej zainteresować tego typu uprawą i ewentualnymi korzyściami z niej wynikającymi.

1963 1

1963 2

1963 4

1963 3

 Krzysztof Zawojski