Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Metody hodowlane – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Metody hodowlane


Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z ogólnymi zasadami integrowanej ochrony roślin, nad chemiczne metody zwalczania organizmów szkodliwych należy przedkładać metody hodowlane, biologiczne, fizyczne i inne metody niechemiczne, jeżeli zapewniają ochronę przed organizmami szkodliwymi

Metody hodowlane to stosowanie odmian odpornych i tolerancyjnych oraz materiału siewnego i nasadzeniowego poddanego ocenie zgodnie z przepisami o nasiennictwie.

Ich uprawa jest jedną z ważniejszych nie chemicznych metod walki z patogenami. W tę stronę zmierzają prace hodowlane. Warunkiem wpisu nowych odmian roślin uprawnych do Krajowego Rejestru przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych jest ich wyższa odporność w stosunku do standardu.

Odporność na agrofaga jest określana jako wrodzona zdolność rośliny do ograniczenia, przeciwdziałania lub opóźnienia jego działania. W warunkach produkcji towarowej odmiany odporne lub tolerancyjne wytwarzają wyższy plon w stosunku do odmian wrażliwych.

W praktyce wykorzystuje się dwa typy odporności – genetyczną i ekologiczną. Odporność ekologiczna polega na wymijaniu się rozwoju agrofaga z wrażliwymi fazami rozwoju rośliny. Odporność genetyczna jest związana z dziedziczeniem, czego efektem jest tolerancja lub zwiększenie odporności. Przykładem takiej odporności są odmiany ziemniaka odporne na mątwika ziemniaczanego.

Rozróżniamy trzy kryteria odporności: odporność całkowitą, tolerancję i odporność właściwą. Odporność całkowita polega na tym, że patogen nie może nawiązać kontaktu z rośliną żywicielską. Tolerancja ma miejsce wówczas, gdy rozwój patogena na roślinie żywicielskiej powoduje objawy, które nie mają znaczenia dla rozwoju i plonowania tej rośliny. Odporność właściwa jest uwarunkowana biochemicznie. Może polegać na wytwarzaniu w roślinie żywicielskiej, pod wpływem patogena, substancji ochronnych, które powodują, że patogen nie może się rozwijać i ginie.

Dużym utrudnieniem w hodowli odpornościowej jest zmienność patogenów, powstawanie nowych ras, co skutkuje niejednokrotnie przełamywaniem odporności.

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych na swojej stronie internetowej udostępnia informacje pomocne przy wyborze odmiany do uprawy. Odporność nie jest jedynym czynnikiem decydującym o wyborze danej odmiany do uprawy w danym regionie. Dodatkowo powinno się korzystać z listy zalecanych odmian do uprawy w poszczególnych województwach. Publikacje Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego opublikowane na stronie internetowej COBORU są bardzo przydatne w pojęciu decyzji.

Wybór odmiany powinniśmy dostosować do warunków klimatycznych panujących w rejonie uprawy. Do siewu wybieramy odmiany, których odporność wynosi 8 stopni na porażenie przez kilku sprawców chorób. W tej skali 9 oznacza, że odmiana jest całkowicie odporna, a 8 oznacza wysoką odporność na porażenie przez grzyby wywołujące choroby. Odmiana, którą wybraliśmy powinna mieć możliwie krótki okres wegetacji (odporność ekologiczna), bo możemy w ten sposób „uciec” przed porażeniem przez grzyby.

Do wysiewu powinniśmy stosować kwalifikowany materiał siewny o wysokiej energii i zdolności kiełkowania. Ziarno powinno być wolne od patogenów i uszkodzeń przez różnego rodzaju szkodniki. Zdrowy materiał o wysokich parametrach jakościowych jest podstawowym elementem ograniczającym występowanie i szkodliwość wielu agrofagów.

Po wyczerpaniu opisanych możliwości, możemy rozpatrywać zastosowanie środków chemicznych w celu kontrolowania zdrowotności plantacji.

Przykładowe odmiany pszenicy jarej o podwyższonej odporności na poszczególne choroby:

Tybalt, Kandela – mączniak prawdziwy, rdza brunatna, septorioza plew

Tybalt – choroby podstawy źdźbła

Bogusław Święszkowski