Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Zazielenienie poprawia ochronę gleb i wód – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Zazielenienie poprawia ochronę gleb i wód


Print Friendly, PDF & Email

Efekty produkcyjne, ochrony środowiska (gleby i wody) oraz zachowania krajobrazu poprzez wprowadzenie nowego PROW 2014-2020 dotyczącego zasad i warunków przyznawania płatności na rok 2015.

Płatność za zazielenienie i wymogi stawiane do uzyskania płatności

  • Dywersyfikacja upraw – gospodarstwa 10-30 ha GO wymóg uprawy co najmniej dwóch upraw w tym jedna do 75% powierzchni, gospodarstwo powyżej 30 ha minimum trzy uprawy w tym jedna uprawa do 75%, natomiast dwie do 95% powierzchni. Trudności do spełnienia mieli ci co już w okresie jesiennym obsieli pola oziminami, natomiast w okresie wiosennym można było dostosować zasiewy do wymogów. Ten system wsparcia poprawił stosowanie zmianowania roślin na danym polu. Prawidłowe zmianowanie roślin wpływa bezpośrednio na wysokość plonów, zachowania integrowanej ochrony roślin oraz ochrony środowiska naturalnego.
  • Utrzymanie trwałych użytków zielonych w gospodarstwie w tym cennych przyrodniczo. Trwała łąka lub pastwisko jest dla danego gruntu najlepszą rośliną, która przez okres całego roku okrywa glebę, zapobiega erozji oraz jest siedliskiem dla wszelkich organizmów żywych. TUZ położone na terenach najniższych (doliny rzek, zbiorników wodnych) chronią środowisko i wody przed spływem nawozów i środków szkodliwych do odkrytych zbiorników wodnych.
  • Obszary proekologiczne  przy wypełnianiu wniosków spotkaliśmy się z elementami EFA, które deklarowali rolnicy posiadający gospodarstwa powyżej 15 ha gruntów ornych.

Elementy EFA

  • grunty ugorowane – w powiecie zambrowskim gdzie jest duże zapotrzebowania na pasze objętościowe i treściwe była znikoma ilość deklaracji.
  • elementy krajobrazu – deklarowali rolnicy jeżeli odnosili się do danej działki.
  • obszary z międzyplonami – międzyplon ścierniskowy lub międzyplon ozimy – ten rodzaj elementów był najczęściej deklarowany ponieważ jest najłatwiejszy do spełnienia.
  • obszary objęte uprawami wiążącymi azot – element najbardziej opłacalny dla rolnika posiadający wysoki współczynnik ważenia oraz jest dodatkowa dopłata do powierzchni uprawy roślin wysokobiałkowych.

W pierwszym roku wprowadzenia nowych zasad dopłat bezpośrednich w gospodarstwach rolnicy z powiatu zambrowskiego zaczęli:

  • wprowadzać zmianowanie roślin co przeciwdziała utrzymania monokultury na polach
  • wprowadzać do uprawy poplony, które okrywają glebę w czasie gdy zebrany zostanie plon główny (zapobieganie erozji wodnej i wietrznej), pobieranie składników pokarmowych w okresie gdy brak jest na polu rośliny głównej (zapobieganie wymywaniu składników pokarmowych do wód oraz ulatnianiu się do atmosfery azotu – rośliny poplonowe gromadzą składniki pokarmowe a po przyoraniu oddają roślinie plonu głównego).
  • wprowadzać do uprawy roślin wysokobiałkowe, co poprawia bilans zapotrzebowania na białko krajowe – nie musimy sprowadzać z zagranicy, wiązanie azotu z powietrza na własne potrzeby i pozostawienie w glebie znacznych ilości dla rośliny następczej – nawozy mineralne N są drogie, uzyskanie dodatkowej dopłaty w płatnościach co poprawia opłacalność uprawy rośliny wysokobiałkowej.

                                                                            Tadeusz Lipski