Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

ZASADY WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

ZASADY WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI


Print Friendly, PDF & Email

Ochrona środowiska – od 2009 roku

– Ochrona dzikiego ptactwa i siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

– Ochrona wód gruntowych przed zanieczyszczeniem spowodowanym przez niektóre substancje niebezpieczne.

– Ochrona środowiska – w przypadku rolniczego wykorzystania osadów ściekowych.

– Ochrona wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego.

Dobra kultura rolna – od 2009 roku

– Normy dotyczące dobrej kultury rolnej.

Identyfikacja i rejestracja zwierząt – od 2009 roku

– Wymogi w zakresie identyfikacji i rejestracji bydła.

– Wymogi w zakresie identyfikacji i rejestracji owiec i kóz.

– Wymogi w zakresie identyfikacji i rejestracji świń.

Zdrowie publiczne ludzi, zdrowie zwierząt, zdrowotność roślin – od 2011 roku

– Wymogi dotyczące ochrony zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

– Wymogi w zakresie zdrowotności roślin.

– Wymogi dotyczące ogólnych zasad i higieny produkcji pasz.

– Wymogi dotyczące higieny produkcji produktów pochodzenia roślinnego.

– Wymogi dotyczące higieny produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego.

– Wymagania weterynaryjne dla gospodarstw produkujących mleko przeznaczone do obrotu.

– Wymogi dotyczące higieny produkcji jaj.

Dobrostan zwierząt – od 2013 roku

– Ogólne wymagania dotyczące ochrony zwierząt gospodarskich.

– Dodatkowe wymagania dotyczące ochrony cieląt.

– Dodatkowe wymagania dotyczące ochrony świń.

Bezpieczeństwo i higiena pracy w gospodarstwie

– Wymogi dotyczące ogólnych zasad bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym.

– Wymogi dotyczące stanu bhp w zagrodzie rolnej.

– Wymogi dotyczące stanu bhp przy zabiegach agrotechnicznych.

– Wymogi dotyczące stanu bhp przy chowie i hodowli zwierząt.

– Wymogi dotyczące stanu bhp przy innych pracach wykonywanych przez rolników.

 Alina Maciąg