Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Zaprawianie nasion – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Zaprawianie nasion


Print Friendly, PDF & Email

Zaprawianie nasion zaliczane jest do najbardziej oszczędnych, a przy tym najbezpieczniejszych dla środowiska zabiegów chemicznych.

Ważnym lecz często niedocenianym przez rolników elementem poprawnej agrotechniki jest zaprawianie nasion. Obecnie nanoszenie preparatów w formie zaprawy umożliwia ochronę roślin, zarówno przed chorobami występującymi w glebie, jak i przenoszonymi przez nasiona lub ziarno, a także przed szkodnikami atakującymi młode rośliny.

Istota zaprawiania polega na równomiernym naniesieniu dostatecznej ilości preparatu cienką warstwą na powierzchnię nasion. Przeprowadzić to można różnymi formami zapraw. Nasiona można zaprawiać na sucho, półsucho lub mokro. Każdy z tych sposobów ma pewne ograniczenia a nieprawidłowo wykonany może nawet zaszkodzić zarówno roślinom, jak i zdrowiu ludzi. Jednak przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa i dbałości o każdy etap zaprawiania efekt w postaci zabezpieczonych nasion okazuje się być wart zachodu.

Na sucho

Zaprawy stosowane są bezpośrednio na nasiona. Zaprawianie suchymi zaprawami można wykonać niezależnie od temperatury otoczenia, nawet podczas mrozu. Najpoważniejszym problemem, z jakim spotykają się osoby zaprawiające materiał siewny takimi zaprawami, jest słaba przyczepność preparatu do nasion. Wpływa to na bardzo duże zapylenie środowiska, a osoba przeprowadzająca zabieg jest narażona na wdychanie zaprawy.

Zaprawianie półsuche

Polega na dokładnym zwilżeniu i wymieszaniu nasion z małą ilością preparatu płynnego w hermetycznych zaprawiarkach, a po zabiegu nie jest konieczne przesuszanie nasion. Zaprawianie na półsucho wiąże się z wykorzystaniem precyzyjnych zaprawiarek, dozujących zaprawę i ziarno w sposób dokładny i systematyczny. Ten sposób zaprawiania jest bezpieczniejszy dla wykonujących osób.

Zaprawianie na mokro

Metoda wykorzystywaaą stosunkowo rzadko, ponieważ można ją stosować tylko do małych ilości nasion. Nasiona zaprawiane w taki sposób trzeba jak najszybciej wysiać lub dosuszyć. Zaprawianie na mokro polega na zanurzeniu materiału siewnego w dużej ilości płynnego preparatu na kilkanaście minut. Ten sposób jest skuteczny w zwalczaniu patogenów zasiedlających nasiona, gdyż preparat dociera do wszystkich zagłębień, wnika też częściowo do okrywy nasiennej.

Szczegółowy wykaz wszystkich dostępnych preparatów do zaprawiania można znaleźć w Zaleceniach Ochrony Roślin wydawanych przez Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu oraz na stronach internetowych firm zajmujących się ich produkcją lub dystrybucją w Polsce.

Arkadiusza Kilewski