Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Wymieniajmy ziarno siewne – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Wymieniajmy ziarno siewne


Print Friendly, PDF & Email

Jednym z warunków osiągnięcia wysokich plonów zbóż jest wprowadzenie do produkcji plennych odmian o wysokich cechach użytkowych. Jednak najlepsza odmiana nie wykaże się wysokim plonem ziarna, jeśli do siewu użyje się słabego materiału siewnego. Nasiona wysiewane w tym samym gospodarstwie przez kilka lat pogarszają swoje właściwości, co powoduje uzyskiwanie coraz to niższych plonów. Następuje tak zwana degeneracja lub wyradzanie się zbóż.

Do głównych przyczyn tego zjawiska należą:
– porażenie ziarna przez choroby,
– nie kontrolowane krzyżowanie i brak selekcji negatywnej,
– zanieczyszczenie innymi gatunkami uprawnymi.

O jakości nasion decydują, między innymi: czystość, zdolność kiełkowania, wykształcenie ziarna, zdrowotność, cechy odmianowe.

Dobry materiał siewny nie może zawierać nasion chwastów ani nasion żadnych innych gatunków i odmian roślin uprawnych.

Zdolność kiełkowania jest najważniejszą cechą ziarna siewnego. Nasiona mające niską energię i zdolność kiełkowania wschodzą źle i nierówno. Część roślin rozwija się z pewnym opóźnieniem, co zwiększa ilość pośladu w plonie. Z ziarna wykazującego dobrą energię i zdolność kiełkowania otrzymuje się szybkie i równomierne wschody, co gwarantuje wyrównanie tempa wzrostu i rozwoju roślin.

Wykształcenie ziarna, a więc jego dorodność ma duży wpływ na występowanie chorób i szkodników, przenoszonych z materiałem siewnym. Zakażenie ziarna siewnego ma bezpośredni wpływ na przyszły plon, ponieważ z takiego ziarna wyrastają rośliny zakażone groźnymi chorobami, jak np. pleśń śniegowa, śnieć, głownia, pałecznica, septorioza liści, itp.

Wpływ niekontrolowanego krzyżowania się jest największy u zbóż obcopylnych (pszenżyto, owies) a znikomy u samopylnych (pszenica, jęczmień).

Największą przyczyną pogarszania się wartości siewnej ziarna w gospodarstwach są zanieczyszczenia nasionami innych roślin uprawnych lub odmian innego gatunku. Występuje to głównie w gospodarstwach stosujących zbiór kombajnowy. Ziarno zebrane w latach o niekorzystnym przebiegu pogody ma zwykle obniżoną wartość siewną. Często nie nadaje się do siewu.

Z powyższych przyczyn zaleca się odnawianie ziarna siewnego. Pszenicę, jęczmień i owies winniśmy odnawiać co 3-4 lata i pszenżyto co 2-3 lata. Doświadczenia wykazują, że wymiana nasion przyczynia się do wzrostu plonów o 2-3 dt z hektara.

inż. Wiesław Piekarski