Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Usługi rolnicze możliwością zmniejszenia kosztów produkcji roślinnej w gospodarstwach rolnych – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Usługi rolnicze możliwością zmniejszenia kosztów produkcji roślinnej w gospodarstwach rolnych


Print Friendly, PDF & Email

Rozwój usług rolniczych na przestrzeni lat w Polsce

Pierwsze kółka rolnicze powstały w latach 1862 -1866 w obecnych województwach pomorskim i wielkopolskim. Następnie rozwijały się w okresie międzywojennym.

W PRL zostały wykorzystane jako narzędzie kolektywizacji. Po 1944 przejęte przez Związek Samopomoc Chłopska. Po 1956 roku odrodziły się jednak na krótki okres. W 1959 r. zostały zrzeszone w Centrum Związku Kółek Rolniczych.

Od 1975 roku wraz z Kołami Gospodyń Wiejskich i branżowymi organizacjami tworzą Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych.

Działalność usługową w ramach świadczenia usług ciągnikami, kombajnami i maszynami świadczą Spółdzielnie Kółek Rolniczych. Powołane z Kółek Rolniczych założonych w poszczególnych wsiach i zrzeszone w spółdzielnie działające na każdej gminie.

Po roku 1989 i wprowadzeniu wolnego rynku SKR-y nie wytrzymują konkurencji z podmiotami prywatnymi i bardzo duża część zostaje zlikwidowana. Na rynku zostają tylko nieliczne w bardzo okrojonym stanie działają jeszcze do chwili obecnej. Jednak nie są one konkurencyjne w świadczeniu usług specjalistycznych jakich potrzebuje obecne rolnictwo.

Koła Maszynowo-Doradcze – Projekt polsko-niemiecki „Wspólnego użytkowania maszyn”.

W roku 1995 realizowany był projekt polsko-niemiecki -”Wspólne użytkowanie maszyn” przez Ministerstwo Rolnictwa Niemiec i Polski. Odpowiedzialni za realizację byli Pracownicy Izby Rolniczej i Kół Maszynowych w Niemczech oraz ze strony polskiej pracownicy IBMER Warszawa. Przy udziale pracowników z Odrodków Doradztwa powstały Koła Maszynowo-Doradcze . W województwie podlaskim powstały 2 koła zarejestrowane w formie Stowarzyszeń – Srebrna pow. Zambrowski i Boćki pow. Bielski.

Misją tych stowarzyszeń było motto: POLEPSZANIE WARUNKÓW GOSPODAROWANIA W GOSPODARSTWACH SWOICH CZŁONKÓW W SZCZEGÓLNOŚCI WYRÓWNANIA DYSPROPORCJI STRUKTURALNYCH ORAZ WZMACNIANIA SIŁY GOSPODARCZEJ WSZYSTKICH GOSPODARSTW CZŁONKÓW KOŁA.

Patrząc z perspektywy czasu w/w forma usług rolniczych nie przyjęła się. Niektórzy członkowie świadczą usługi do obecnej chwili ale musieli oni zarejestrować własną działalność i prowadzą działalność usługową dla okolicznych rolników nie biorąc pod uwagę pozostałych członków grupy.

Usługi rolnicze

Z chwilą wejścia Polski do UE w programach pomocowych dla rolnictwa znalazły się działania, które dawały możliwości skorzystania z dotacji na wprowadzenie w gospodarstwie alternatywnych źródeł dochodu.

W programie SPO – Rolnictwo 2004 -2006 Działanie „Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań albo alternatywnych źródeł dochodów” umożliwiało rolnikom otrzymania dotacji na świadczenie usług rolniczych.

PROW 2007 – 2013 Działanie:

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” pozwalało na rozpoczęcie działalności usługowej w rolnictwie.

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” umożliwiało rozpoczęcie działalności lub otrzymanie dotacji na rozwój już istniejącej w kierunku usług rolniczych.

PROW 2014 – 2020 Utworzono działanie „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” które umożliwia uzyskanie wsparcia podmiotom już świadczącym przez ostatnie 2 lata usługi rolnicze. Kwota wsparcia jest znacząca – 500 tyś. zł.

Podsumowanie

Historia działalności usługowej w naszym kraju ma już długą tradycję ponad 150 letnią. Rolnicy korzystali z różnych form pomocy – maszynowej, zaopatrzenia w środki produkcji, doradczej i finansowej.

Podmioty świadczące usługi rolnicze zawsze dbali o to, żeby rolnikowi zaproponować nowe rozwiązanie technologiczne na które nie było stać pojedynczego rolnika. Postęp w rozwiązaniach technologii produkcji roślinnej powinien być wprowadzany przez podmioty, które zakupią maszyny i urządzenia z nowymi rozwiązaniami technicznymi. Jeżeli wykorzystają moce przerobowe tych urządzeń w maksymalnym stopniu wówczas maszyna zamortyzuje się w okresie maksymalne 5 lat i można zakupić nową z nowszymi rozwiązaniami technologicznymi. Rolnika z województwa podlaskiego o średniej powierzchni 12,19 ha użytków rolnych nie może pozwolić sobie na zakup wszystkich maszyn.

W obecnym rolnictwie gdzie działa prawo rynkowe rolnik, żeby uzyskać odpowiedni dochód w gospodarstwie musi produkować jak najtaniej i produkt o odpowiedniej jakości. Koszty maszynowe w gospodarstwach są bardzo wysokie. Chcąc je zminimalizować należy korzystać z usług maszynowych. Obecnie w naszym województwie działa duża ilość podmiotów świadczących usługi w produkcji roślinnej maszynami i urządzeniami nowoczesnymi. Ceny ukształtował rynek na poziomie dość korzystnym dla rolnika. Z usług korzystają małe i duże gospodarstwa. Małe bo nie stać ich na zakup maszyn. Duże bo nie mają czasu na wykonanie wszystkich prac w gospodarstwie w odpowiednim terminie agrotechnicznym. Obecnie gdy w rolnictwie wprowadzane są technologie innowacyjne firmy usługowe mają szansę na zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń, zapewnioną pracę a rolnicy skorzystania i obniżenia kosztów maszynowych.

                                                                           Tadeusz Lipski
PZDR Zambrów