Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Uprawa wyki siewnej – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Uprawa wyki siewnej


Print Friendly, PDF & Email

Wyka najlepiej rośnie i plonuje na glebach zwięzłych, żyznych oraz dobrze uwilgotnionych dlatego, zaleca się aby była uprawiana na kompleksach pszennym bardzo dobrym i dobrym oraz żytnim bardzo dobrym.

W uprawie na zielonkę może być uprawiana na glebach słabszych. Wyka wymaga obojętnego odczynu gleby. Ważne jest też zachowanie właściwego odstępu w uprawie – czyli nie częściej niż co 4 lata.

Siew

Do siewu należy używać nasion zdrowych, nieuszkodzonych o dużej zdolności kiełkowania. Przed siewem nasiona należy zaprawić zaprawą grzybobójczą. Termin siewu wyki na nasiona powinien być możliwie wczesny, na przełomie marca i kwietnia.

Nasiona wysiewa się w siewie czystym na głębokość ok 6 cm. Jednak ze względu na duże wyleganie, najczęściej wyka jest uprawiana w mieszańce. np. 30 kg wyki +150 kg owsa. Wykę siewną można również wysiewać w poplonach ścierniskowych z przeznaczeniem na skarmianie lub przyoranie.

Nawożenie

Podobnie jak pozostałe rośliny strączkowe jej korzenie wchodzą w symbiozę z bakteriami brodawkowymi z rodzaju Rhizobium wiążącymi azot z powietrza, dlatego też nie wymaga nawożenia azotowego. Wyjątkiem jest wysiew wyki w mieszance z roślinami zbożowymi.

W uprawie wyki stosuje się przede wszystkim nawożenie fosforowo-potasowe w ilości ok 60-80 kg P2O5/ha oraz 120-140 kg K2O/ha. Nawożenie azotowe stosuje się jedynie w formie dawki startowej 20-30 kg/ha, natomiast w mieszankach ze zbożowymi dla uzyskania lepszych plonów ziarna zbóż zaleca się zastosowanie ok 40-60 kg N/ha.

Ochrona

Chwasty niszczy się przede wszystkim po przez bronowanie przedsiewnie lub posiewnie, gdy rośliny osiągną około 5-10 cm. Dobierając pole pod uprawę, należy pamiętać aby gleba była niezachwaszczana. Nie ma herbicydów, które można zastosować w uprawie wyki.

Zbiór

Zbiór wyki na nasiona w siewie czystym może być dość kłopotliwy ze względu na wyleganie. W dobrych warunkach można uzyskać nawet 20 dt nasion, jednak średnie uzyskiwane plony to około 9-10 dt z 1 ha. Dla porównania plon zielonki z jednego ha wynosi ok 250 dt.

Wykę można zbierać jednofazowo. Ważne jest, aby rośliny były w pełni dojrzałe (wszystkie strąki brunatne). Nie zachodzi potrzeba desykacji roślin. W uprawie na zielonkę wykę można zbierać od początku kwitnienia do fazy płaskiego strąka.

Płatność do roślin wysokobiałkowych

Uprawa wyki z rośliną podporową jest zaliczana do płatności wysokobiałkowych, czyli jak się przewiduje na 2015 rok można dodatkowo otrzymać płatność w szacowanej wysokości 239,6 euro.

Dlatego coraz więcej rolników jest zainteresowanych uprawą wyki z rośliną podporową, dzięki dodatkowej płatności i ze względu na możliwość wzrostu bilansu białka w produkowanej paszy w gospodarstwie. Niestety, nie wchodzi do zazieleniania w płatnościach bezpośrednich i nie spełnia wymogów proekologicznych EFA.

Daniel Gajewski