Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Spotkanie odnośnie groźnych gatunków roślin – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Spotkanie odnośnie groźnych gatunków roślin


Print Friendly, PDF & Email

Barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi) oraz Barszcz Montegazziego (Heracleum montegazzianum) to gatunki groźne dla środowiska naturalnego i mieszkańców wsi Grądy Woniecko w gminie Rutki Kossaki w powiecie zambrowskim. W dniu 30.05.2017 roku w Rutkach Kossakach Pani Wójt Gminy zorganizowała spotkanie poświęcone możliwościom walki z Barszczem, który opanował miejscowość Grądy Woniecko i zagraża mieszkańcom oraz przyjezdnym osobom zatruciami i poparzeniami. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele: PIORIN Zambrów, ANR Filia Suwałki, WZM i UW OT w Łomży, Zarządu Dróg Powiatowych w Zambrowie, PZDR Zambrów, przedstawiciele wsi Grądy Woniecko. Kluczowym problemem poruszonym na spotkaniu była technika zwalczania barszczu oraz ustalenie z jednostkami działającymi na terenie gminy zaangażowania w problem walki z niebezpiecznym chwastem oraz zapobieganie w rozprzestrzenianiu się na nowe tereny. Barszcz jest rośliną silnie uczulającą [FOTOUCZULAJĄCY] – nie trzeba go dotknąć, żeby nabawić się uczulenia skóry, porażeń wzroku oraz układu oddechowego. Zawarta w roślinie kumaryna unosząc się w powietrzu osiada na skórze, czyniąc ją niezwykle wrażliwą na słońce. Poparzenia są dotkliwe i długo się goją. Wjeżdżając do miejscowości Grądy Woniecko od strony Rutek po obu stronach drogi na poboczach oraz posesjach wita nas las okazałych roślin barszczu, następnie przez całą miejscowość i poza miejscowością na poboczach i łąkach. Przed miejscowością jest droga żwirowa prowadząca przez łąki do Bronowa, cała po obu stronach zarośnięta barszczem. Liście roślin rozłożone na jezdni i rozgniatane przez pojazdy. Obie trasy które wskazałem są oznaczone jako „trasy rowerowe” oraz całość położona na Obszarze NATURA 2000. Barszcz nie jest rośliną wpisaną na listę gatunków kwarantannowych i nie jest zwalczany z urzędu i samorządy muszą zwalczać chwast w ramach własnych funduszy. Dlatego Pani Wójt zorganizowała spotkanie a firmy odpowiedzialne prosiła o podjęcie działań w celu zwalczania barszczu. Tadeusz Lipski