Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Rośliny potrzebują siarki – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Rośliny potrzebują siarki


Print Friendly, PDF & Email

Siarka spełnia w roślinie wiele ważnych funkcji. Jako składnik enzymów pełni szczególnie istotną rolę w takich procesach jak fotosynteza czy synteza białek i tłuszczów. Słabe odżywianie roślin siarką skutkuje m.in. gorszym pobieraniem azotu z gleby.

Siarka łac. sulphur – pierwiastek chemiczny, niemetal, niezbędny do życia. Wchodzi w skład dwóch aminokwasów kodowanych metioniny i cysteiny, oraz wielu innych biologicznie ważnych związków np. witamin.

Ponieważ jest ważnym składnikiem białek roślinnych i zwierzęcych występuje w paliwach kopalnych będących pokładami obumarłych tkanek (szczególnie w węglu kamiennym i ropie naftowej).

Częstym zjawiskiem jest błędna diagnoza niedoborów siarki. Myli się je z niedoborem azotu, co w konsekwencji prowadzi do zwiększonego nawożenia azotem i paradoksalnie do jeszcze większej zapaści plonu. Z punktu widzenia czystej ekonomii o znaczeniu siarki najdobitniej świadczy fakt, iż brak jednego kilograma tego składnika uniemożliwia wykorzystanie 10 kg azotu. Ponadto siarka ma również działanie grzybobójcze.

Objawy niedoboru

Niedobory siarki, szczególnie w początkowym okresie są trudne do zidentyfikowania. Można je pomylić z niedoborem azotu czy magnezu. Stosunkowo najłatwiej można je rozpoznać na rzepaku. Pierwsze objawy występują na młodszych liściach (siarka jest składnikiem, który słabo przemieszcza się w roślinie i dlatego bardzo powoli jest transportowana ze starych do nowo tworzących się organów), które zewnętrznie ulegają rozjaśnieniu i pojawia się na nich marmurkowatość. Młode liście często są odbarwione i łyżeczkowato wygięte. W późniejszym okresie kwiatostan jest słabszy (mniej “zbity”), a kwiaty mają wyraźnie jaśniejszy kolor (w skrajnych przypadkach nawet biały). Łuszczyny które zawiązują się z tych kwiatów są mniejsze (krótsze), antycjanowo przebarwione i zawierają zdecydowanie mniej nasion niż łuszczyny roślin dostatecznie odżywionych siarką.

Niedobory siarki u zbóż objawiają się również na najmłodszych liściach w postaci chlorozy na całej blaszce liściowej. Niedobory siarki zarówno na rzepaku, jak i na zbożach występują przede wszystkim w okresie wiosennym tj. największego zapotrzebowania na ten składnik.

Siarka w glebie i nawozach organicznych

W glebach Polski 60-90% siarki znajduje się w postaci organicznej, a tylko niewielka jej część w formach mineralnych. Logika podpowiada więc, że najbardziej zasobne w ten składnik są gleby organiczne (torfowe i murszowe) oraz gleby bogate w próchnicę. Siarka dostępna jest też w powszechnie stosowanych u nas nawozach organicznych takich jak gnojowica czy obornik. Przykładowo 25 m3 gnojowicy zawiera ok. 10 kg siarki, a 30 ton obornika 18-24 kg. Przyjmując stopień wykorzystania siarki z obornika na poziomie 30% oraz z gnojowicy na 70%, rośliny w pierwszym roku po zastosowaniu tych nawozów będą miały do dyspozycji 5,4-7,2 kg siarki z obornika i 7 kg z gnojowicy.

Nawożenie siarką

Przyjmuje się, że w warunkach Polski dawki siarki pod rzepak powinny wynosić 30-50 kg S/ha zaś w zbożach 10-25 S kg/ha. Konieczne jest więc uzupełnienie nawożenia organicznego nawozami zawierającymi ten cenny pierwiastek. Z najbardziej popularnych nawozów może to być siarczan amonu (zaw. S 24%), kizeryt granulowany (zaw. S 20%), siarczan potasu (zaw. S 18%), gips (zaw. S 18%), superfosfat prosty (zaw. S 12%), sól gorzka (zaw. S 13%). Najwyższą zawartość S ma siarka elementarna w postaci nawozu Wigor (zaw. S 98%).

Siarka aby mogła być pobrana przez rośliny musi być najpierw przekształcona przez bakterie glebowe w formę SO4 tzn. ulec utlenieniu, co wymaga czasu. Stąd też przyjmuje się, że siarkę elementarną można nawet stosować przed siewem przedplonu rośliny wymagającej tego nawozu lub w trakcie wegetacji np. przed siewem jęczmienia, po którym będzie uprawiany rzepak. Poza nawożeniem doglebowym siarką można również nawozić dolistnie. Najlepiej traktować je jako nawożenie uzupełniające lub interwencyjne jeżeli wystąpiły jej niedobory zarówno wiosną jak i jesienią.

Robert Rybicki