Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Przedwiośnie to czas na zbadanie gleby – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Przedwiośnie to czas na zbadanie gleby


Print Friendly, PDF & Email

Okres wczesnej wiosny jest jednym z najlepszych terminów zbadania gleby. W tym czasie znajdują się w niej naturalne ilości składników pokarmowych na wszystkich polach przeznaczonych pod uprawy jare i na użytkach zielonych. Ponadto jest to typowy termin badania zawartości azotu mineralnego w glebie (nawożenie ozimin i nawożenie upraw jarych).

Rolnik przystępujący do pobierania próbek powinien:
• Sporządzić szkic badanych pól w gospodarstwie wraz z ich otoczeniem (droga, sąsiad lub inne elementy rozpoznawcze pola) lub zaznaczyć lokalizację próbek na mapie.
• Zaznaczyć na nim zasięg poszczególnych próbek, mając na uwadze, że:
– średnia powierzchnia 1 próbki powinna kształtować się (zależnie od zmienności gleby) w przedziale od 1,0 do maksymalnie 4 ha;
– jedna próbka powinna reprezentować powierzchnię gruntu ornego o identycznej lub co najmniej podobnej historii nawozowej;
– na użytkach zielonych koniecznie należy pobierać oddzielne próbki z gleb mineralnych i oddzielne z gleb organicznych.
• Wpisać do tabeli na szkicu powierzchnie poszczególnych próbek i rodzaje użytków lub w treści szkicu wpisać planowane obsiewy na poszczególnych polach.
• Nadać wzrastające numery dla pól i te same numery trwale umieścić na woreczkach (specjaliści Stacji zabezpieczają woreczki już ponumerowane), do których zgromadzona zostanie gleba z badanych pól.
• Pobrać próbki – najlepiej za pomocą specjalnej laski – z głębokości 0-20 cm.
• Na 1 polu wykonać 15 do 20 równomiernie rozmieszczonych nakłuć (prób pierwotnych) laską i całość zebranej gleby przenieść do woreczka o numerze zgodnym z numerem zapisanym na szkicu lub mapie.
• Pobrane próbki – około 0,5 kg gleby – wraz z sporządzonym szkicem (zabezpieczonym przed zawilgoceniem) przekazać do najbliższego specjalisty lub bezpośrednio do Stacji.

Jan Grabowski
Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Białymstoku