Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Gdzie i dlaczego należy badać gleby – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Gdzie i dlaczego należy badać gleby


Print Friendly, PDF & Email

Analiza zasobności gleb w podstawowe składniki pokarmowe roślin jest podstawą do stosowania zasad dobrej praktyki nawozowej w rolnictwie. Nawożenie jest jednym z ważniejszych czynników plonotwórczych. Rolnik wydając pieniądze na kupno nawozów mineralnych, (które są obecnie drogie) pragnie ich zwrotu w jak najkrótszym czasie. Z punktu widzenia Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej niewskazane jest zwiększanie nawożenia bez informacji o zasobności gleby w podstawowe składniki pokarmowe roślin uprawnych.

Badania agrochemiczne gleb w woj. podlaskim wykonuje Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Białymstoku, ul. Ogrodowa 10, tel. (085) 7435841. Do badania należy pobrać próbkę gleby ok. 0,5 kg z kilku miejsc pola tak, aby była ona reprezentatywna. Próbka średnia powinna reprezentować obszar użytku rolnego o zbliżonych warunkach przyrodniczych (typ, rodzaj i gatunek gleby, ukształtowanie terenu) i agrotechnicznych (przedplon, uprawa, nawożenie). Aby przygotować prawidłowo do badania próbkę gleby należy pobrać ok. 15 pojedynczych próbek z powierzchni nie większej niż 4 ha. Pobrane pojedyncze próby starannie mieszamy i z mieszaniny tej przygotowujemy jedną próbkę. Próbki glebowe pobiera się z profilu glebowego z warstwy ornej na głębokości 0-20 cm dla gruntów ornych i 5-20 cm dla łąk i pastwisk (z miejsc pobierania próbek usunąć 5 cm warstwę darni). W uprawach sadowniczych próbkę pobiera się z dwóch poziomów (0-20 cm i 21-40 cm). W ten sam sposób należy pobierać próby gleby z pól, na których mają rosnąć krzewy owocowe. Do pobierania prób gleby służą laski glebowe (tzw. laski Egnera), które wbija się pionowo w glebę i po przekręceniu wyjmuje się i zsypuje do woreczka lub tekturowego pudełka. Można również pobierać próbki za pomocą szpadla.

Próbki glebowe opisane na szkicu pobierania próbek dostarcza się osobiście lub za pośrednictwem specjalistów terenowych Stacji (można wysłać pocztą) do Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Białymstoku, ul. Ogrodowa 10, 15-027 Białystok tel. (085) 7435841 lub 7435457. Szczegółowa instrukcja pobierania oraz wzór i druk zlecenia/szkicu znajduje się na naszej stronie internetowej: www.oschrbialystok.internetdsl.pl.

Wyniki badań laboratoryjnych w czasie nie dłuższym niż 3 tygodnie (licząc od daty dostarczenia próbki do laboratorium) przekazujemy rolnikom. Do wyników dołączamy zalecenia nawozowe i plan wapnowania gleb na badanych polach i użytkach zielonych.

Podstawowy zakres oznaczeń obejmuje:
• odczyn pH,
• zawartość przyswajalnych dla roślin pierwiastków: fosfor, potas i magnez,
• zawartość mikroelementów (bor, mangan, cynk, miedź i żelazo),
• na życzenie zleceniodawcy: zawartość azotu mineralnego (azot amonowy N-NH4 i azot azotanowy N-NO3) oraz siarki siarczanowej (S-SO4).

Przy badaniu zasobności gleb w fosfor, potas, magnez i siarkę oraz oznaczenia odczynu pH próbki pobiera się w cyklu 4-letnim, a na zawartość azotu mineralnego w cyklu rocznym.

Henryk Jaźwiński
OSChR Białystok