Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Uwaga na antywylegacze – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Uwaga na antywylegacze


Print Friendly, PDF & Email

Część rolników w fazie strzelania w źdźbło zbóż stosuje regulatory wzrostu tzw. antywylegacze, które wzmacniając źdźbło przeciwdziałają wyleganiu. Stosowane są też antywylegacze w niskich tzw. krótkosłomych odmianach pszenżyta ozimego. Czy przy tak dobrze radzących z wyleganiem odmianach warto stosować regulatory wzrostu, zwiększając koszty produkcji?

Tabela nr 1. Porównanie odmian pszenżyta tradycyjnego i krótkosłomych.

Typ pszenżyta: Tradycyjne Krótkosłome
Średnia wysokość roślin (cm) 110 95
Średnie wyleganie przed zbiorem (0) 6,8 7,9

Doświadczenia Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie pokazały, że odmiany niskie (krótkosłome) pszenżyta ozimego plonują nawet słabiej (średnio o 7%) po zastosowaniu regulatora wzrostu niż bez jego stosowania (tab. nr 2).

Tabela nr 2. Porównanie plonowania odmian krótkosłomych pszenżyta ozimego bez zastosowania i po zastosowaniu regulatora wzrostu.

Plon bez zastosowania regulatora wzrostu (t z ha) 9,00
Plon po zastosowaniu regulatora wzrostu (t z ha) 8,37
Obniżka plonu (%) -7

Plon tych odmian pszenżyta ozimego był niższy we wszystkich latach doświadczeń (tab. nr 3).

Tabela nr 3. Porównanie plonowania odmian niskich pszenżyta ozimego bez zastosowania i po zastosowaniu regulatora wzrostu w poszczególnych latach.

Wyszczególnienie 2013 2014 2015
Plon bez zastosowania regulatora wzrostu

(t z ha)

7,03 11,18 8,80
Plon po zastosowaniu regulatora wzrostu

(t z ha)

6,59 10,61 8,37

Niskie odmiany pszenżyta ozimego reagowały różnie na zastosowaną substancje czynną w regulatorze wzrostu (tab. nr 4). Ogólnie mniejszy spadek plonu był po zastosowaniu etefonu – tylko 5% niż po zastosowaniu trineksapaku etylu, gdzie spadek plonu był aż o 9%. Różnie też reagują na zastosowane regulatory wzrostu poszczególne odmiany niskie pszenżyta ozimego (tab. nr 4). Tylko odmiana Grenado plonuje podobnie bez względu na zastosowany antywylegacz. Po zastosowaniu Moddusa (substancja czynna: trineksapak etylu) najsilniej plon obniżają: Wiarus, Pigmej i Alekto. Natomiast po zastosowaniu Cerone (substancja czynna: etafen) najsilniej plon obniżają: Pigmej i Alekto.

Tabela nr 4. Porównanie plonowania poszczególnych odmian niskich pszenżyta ozimego bez i po zastosowaniu różnych substancji czynnych.

Odmiana: Wiarus Pigmej Alekto Borwo Grenado średnio
Nie stosowano regulatorów

(t z ha)

9,71 9,42 9,13 8,54 8,22 9,00
Zastosowano Cerone

(t z ha)

(%)

9,57

(99%)

8,40

(89%)

8,48

(93%)

8,20

(96%)

8,21

(100%)

8,57

(95%)

Zastosowano Moddus

(t z ha)

(%)

8,31

(86%)

8,25

(87%)

8,25

(90%)

7,84

(92%)

8,20

(100%)

8,16

(91%)

Podsumowując, należy:

  • zastanowić się nad sensem stosowania antywylegacza w niskich odmianach pszenżyta ozimego
  • pamiętać, że poszczególne odmiany pszenżyta reagują różnie na zastosowane antywylegacze.

                                                                                           Jan Reńko